Народно събрание
брой: 42, от дата 12.5.2023 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.9


Решение за избиране на Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество

 

РЕШЕНИЕ
за избиране на Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 21 и чл. 18, ал. 1 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество се състои от 17 народни представители, от които 5 от Парламентарната група на „ГЕРБ-СДС“, 4 от Парламентарната група „Продължаваме Промяната – Демократична България“, 3 от Парламентарната група ВЪЗРАЖДАНЕ, 2 от Парламентарната група „Движение за права и свободи“, 2 от Парламентарната група „БСП за България“ и 1 от Парламентарната група на „Има Такъв Народ“.
2. Избира за членове на комисията:
Анна Василева Александрова
Георги Тенев Станков
Костадин Томов Стойков
Стефан Апостолов Апостолов
Антоанета Димитрова Цонева
Даниела Стоянова Божинова
Калина Бориславова Константинова
Стою Теодоров Стоев
Димо Георгиев Дренчев
Светослав Тодоров Тодоров
Славчо Ангелов Крумов
Хайри Реджебов Садъков
Мюмюн Сали Мюмюн
Ирена Тодорова Анастасова
Йорданка Стефанова Георгиева 
Станислав Светозаров Балабанов
Решението е прието от 49-ото Народно събрание на 5 май 2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Росен Желязков
3596