Централна избирателна комисия
брой: 33, от дата 10.4.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.2


Решение № 1901-НС от 8 април 2023 г. относно обявяване на избраните народни представители в Четиридесет и деветото Народно събрание

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 1901-НС от 8 април 2023 г.
относно обявяване на избраните народни представители в Четиридесет и деветото Народно събрание
Постъпили са заявления от народни представители по чл. 299, ал. 1 от Изборния кодекс, както следва:
1. от Катя Максимова Панева с вх. № НС-11-93 от 7.04.2023 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ в Двадесет и девети изборен район – Хасковски;
2. от Йордан Кирилов Цонев с вх. № НС-10-76 от 7.04.2023 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „Движение за права и свободи“ в Четвърти изборен район – Великотърновски;
3. от Делян Славчев Пеевски с вх. № НС-10-77 от 7.04.2023 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „Движение за права и свободи“ в Първи изборен район – Благоевградски;
4. от Мустафа Сали Карадайъ с вх. № НС-10-78 от 7.04.2023 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „Движение за права и свободи“ в Тридесети изборен район – Шуменски;
5. от Бойко Методиев Борисов с вх. № НС-11-94 от 7.04.2023 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция ГЕРБ-СДС в Шестнадесети изборен район – Пловдив;
6. от Красимир Георгиев Вълчев с вх. № НС-11-95 от 7.04.2023 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция ГЕРБ-СДС в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски;
7. от Десислава Вълчева Атанасова с вх. № НС-11-96 от 7.04.2023 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на коалиция ГЕРБ-СДС в Деветнадесети изборен район – Русенски;
8. от Цончо Томов Ганев с вх. № НС-10-79 от 7.04.2023 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ във Втори изборен район – Бургаски;
9. от Николай Георгиев Дренчев с вх. № НС-10-80 от 7.04.2023 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Единадесети изборен район – Ловешки;
10. от Иво Георгиев Русчев с вх. № НС-10-81 от 7.04.2023 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Двадесет и трети изборен район – София;
11. от Александър Димитров Арангелов с вх. № НС-10-82 от 7.04.2023 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Двадесет и шести изборен район – Софийски;
12. от Костадин Тодоров Костадинов с вх. № НС-10-83 от 7.04.2023 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Трети изборен район – Варненски;
13. от Стоян Николов Таслаков с вх. № НС-10-84 от 7.04.2023 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Тринадесети изборен район – Пазарджишки;
14. от Петър Николов Петров с вх. № НС-10-85 от 7.04.2023 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Дванадесети изборен район – Монтана;
15. от Корнелия Петрова Нинова с вх. № НС-11-97 от 7.04.2023 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в Двадесет и пети изборен район – София;
16. от Драгомир Велков Стойнев с вх. № НС-11-98 от 7.04.2023 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в Тринадесети изборен район – Пазарджишки;
17. от Атанас Зафиров Зафиров с вх. № НС-11-99 от 7.04.2023 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в Шести изборен район – Врачански;
18. от Кристиан Иванов Вигенин с вх. № НС-11-100 от 7.04.2023 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в Тридесет и първи изборен район – Ямболски;
19. от Борислав Гуцанов Гуцанов с вх. № НС-11-101 от 7.04.2023 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в Трети изборен район – Варненски;
20. от Тошко Йорданов Хаджитодоров с вх. № НС-10-90 от 7.04.2023 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на партия „Има такъв народ“ в Петнадесети изборен район – Плевенски.
Подадени са и заявления с вх. № НС-10-86 от 7.04.2023 г. от Деян Николаев Николов, който желае да бъде избран в Двадесет и пети изборен район – София, от листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ с вх. № НС-10-87 от 7.04.2023 г. от Димо Георгиев Дренчев, който желае да бъде избран в Четиринадесети изборен район – Пернишки, от листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ с вх. № НС-10-88 от 7.04.2023 г. от Ивелин Първанов Първанов, който желае да бъде избран в Петнадесети изборен район – Плевенски, от листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ и с вх. № НС-10-89 от 7.04.2023 г. от Ивайло Георгиев Чорбов, който желае да бъде избран в Двадесет и трети изборен район – София, от листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“.
Като съобрази гореизложеното, както и като взе предвид Решение № 1896-НС от 6 април 2023 г., Решение № 1897-НС от 6 април 2023 г., Решение № 1898-НС, Решение № 1899-НС от 6 април 2023 г. и Решение № 1900-НС от 8 април 2023 г., и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, ал. 1, т. 4 и 5, чл. 300, ал. 2, чл. 299, ал. 1 и 3 и чл. 298 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
1. Обявява за избрани за народни представители в Четиридесет и деветото Народно събрание по изборни райони и кандидатски листи:

Първи изборен район – Благоевградски
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1
102
Богдан Емилов Боцев
 
2. ГЕРБ-СДС
1
101
Росен Димитров Желязков
 
2
122
Стефан Апостолов Апостолов
 
3
103
Костадин Томов Стойков
 
4
104
Георги Иванов Георгиев
 
3. ВЪЗРАЖДАНЕ
1
102
Цвета Валентинова Рангелова
 
4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1
103
Станислав Иванов Богдански
 
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1
101
Андрей Атанасов Гюров
 
2
102
Георги Йорданов Ганев
 
13. Движение за права и свободи – ДПС
1
101
Делян Славчев Пеевски
 
2
103
Елхан Мехмедов Кълков
 
Втори изборен район – Бургаски
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1
101
Петър Георгиев Кънев
 
2. ГЕРБ-СДС
1
101
Жечо Дончев Станков
 
2
102
Любен Любенов Дилов
 
3
103
Галя Стоянова Желязкова
 
4
104
Андрей Стоянов Рунчев
 
3. ВЪЗРАЖДАНЕ
1
101
Цончо Томов Ганев
 
2
102
Борис Димитров Аладжов
 
4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1
101
Ивайло Ванев Вълчев
 
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1
101
Константин Живков Бачийски
 
2
106
Димитър Георгиев Найденов
 
3
102
Даниела Стоянова Божинова
 
13. Движение за права и свободи – ДПС
1
101
Севим Исмаил Али
 
2
102
Ешереф Кязим Ешереф
 
3
103
Фатме Хасан Рамадан
 
Трети изборен район – Варненски
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1
101
Борислав Гуцанов Гуцанов
 
2. ГЕРБ-СДС
1
101
Даниел Павлов Митов
 
2
103
Славена Димитрова Точева
 
3
102
Красен Кирилов Кралев
 
4
104
Павел Алексеев Христов
 
5
105
Бранимир Николаев Балачев
 
6
106
Медиха Енвер Мехмед-Хамза
 
3. ВЪЗРАЖДАНЕ
1
101
Костадин Тодоров Костадинов
 
2
102
Коста Георгиев Стоянов
 
3
103
Светослав Тодоров Тодоров
 
4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1
102
Драгомир Стефанов Петров
 
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1
101
Даниел Максим Лорер
 
2
107
Стела Димитрова Николова
 
3
102
Ивайло Христов Митковски
 
4
103
Калоян Тонев Икономов
 
13. Движение за права и свободи – ДПС
1
101
Филиз Хакъева Хюсменова
 
Четвърти изборен район – Великотърновски
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1
102
Валентина Иванова Димова
 
2. ГЕРБ-СДС
1
101
Костадин Георгиев Ангелов
 
2
103
Димитър Стойков Николов
 
3. ВЪЗРАЖДАНЕ
1
101
Станислав Добринов Стоянов
 
4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1
101
Андрей Иванов Чорбанов
 
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1
101
Людмила Николаева Илиева
 
2
102
Йордан Ивов Терзийски
 
13. Движение за права и свободи – ДПС
1
101
Йордан Кирилов Цонев
 
Пети изборен район – Видински
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
2. ГЕРБ-СДС
1
101
Росица Любенова Кирова
 
3. ВЪЗРАЖДАНЕ
1
101
Валери Иванов Сираков
 
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1
101
Любен Иванов Иванов
 
13. Движение за права и свободи – ДПС
1
101
Станислав Димитров Анастасов
 
Шести изборен район – Врачански
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1
101
Атанас Зафиров Зафиров
 
2. ГЕРБ-СДС
1
101
Красен Георгиев Кръстев
 
2
102
Мартин Николаев Харизанов
 
3. ВЪЗРАЖДАНЕ
1
101
Ивайло Василев Папов
 
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1
101
Деница Димитрова Симеонова
 
13. Движение за права и свободи – ДПС
1
101
Цветан Иванов Енчев
 
Седми изборен район – Габровски
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1
102
Валери Христофоров Митов
 
2. ГЕРБ-СДС
1
101
Томислав Пейков Дончев
 
3. ВЪЗРАЖДАНЕ
1
101
Даниел Петров Петров
 
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1
101
Явор Руменов Божанков
 
Осми изборен район – Добрички
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1
101
Мая Йорданова Димитрова
 
2. ГЕРБ-СДС
1
101
Деница Евгениева Сачева
 
3. ВЪЗРАЖДАНЕ
1
101
Константина Венциславова Петрова
 
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1
101
Ивайло Николаев Мирчев
 
13. Движение за права и свободи – ДПС
1
101
Ертен Белгинова Анисова
 
Девети изборен район – Кърджалийски
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1
101
Цветан Иванов Предов
 
13. Движение за права и свободи – ДПС
1
102
Елван Бехчет Гюркаш
 
2
103
Байрам Юзкан Байрам
 
3
104
Адлен Шукри Шевкед
 
4
105
Павлин Павлов Кръстев
 
Десети изборен район – Кюстендилски
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
2. ГЕРБ-СДС
1
101
Христо Богомилов Терзийски
 
2
104
Радослава Пламен Чеканска
 
3. ВЪЗРАЖДАНЕ
1
101
Димчо Димитров Димчев
 
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1
101
Георги Николаев Стамов
 
Единадесети изборен район – Ловешки
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1
101
Ирена Тодорова Анастасова
 
2. ГЕРБ-СДС
1
101
Николай Нанков Нанков
 
3. ВЪЗРАЖДАНЕ
1
101
Николай Георгиев Дренчев
 
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1
101
Искрен Цветославов Арабаджиев
 
Дванадесети изборен район – Монтана
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
2. ГЕРБ-СДС
1
101
Ирена Методиева Димова
 
3. ВЪЗРАЖДАНЕ
1
101
Петър Николаев Петров
 
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1
101
Ванина Димитрова Вецина
 
13. Движение за права и свободи – ДПС
1
101
Димитър Иванов Аврамов
 
Тринадесети изборен район – Пазарджишки
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1
101
Драгомир Велков Стойнев
 
2. ГЕРБ-СДС
1
101
Екатерина Спасова Гечева-Захариева
 
2
104
Стефан Неделчев Мирев
 
3. ВЪЗРАЖДАНЕ
1
101
Стоян Николов Таслаков
 
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1
101
Ивайло Валентинов Шотев
 
2
102
Петър Николаев Куленски
 
13. Движение за права и свободи – ДПС
1
102
Небие Исмет Кабак
 
2
103
Осман Акчай Мурадов
 
Четиринадесети изборен район – Пернишки
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
2. ГЕРБ-СДС
1
101
Георг Даниелов Георгиев
 
2
108
Христина Иванова Георгиева
 
3. ВЪЗРАЖДАНЕ
1
101
Димо Георгиев Дренчев
 
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1
101
Бойко Илиев Рашков
 
Петнадесети изборен район – Плевенски
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1
101
Румен Василев Гечев
 
2. ГЕРБ-СДС
1
101
Пламен Тачев Петров
 
2
102
Валери Пламенов Лачовски
 
3. ВЪЗРАЖДАНЕ
1
101
Ивелин Първанов Първанов
 
4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1
101
Тошко Йорданов Хаджитодоров
 
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1
101
Радостин Петев Василев
 
2
103
Свилен Петров Трифонов
 
13. Движение за права и свободи – ДПС
1
101
Марио Киров Рангелов
 
Шестнадесети изборен район – Пловдив
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1
101
Иван Богомилов Петков
 
2. ГЕРБ-СДС
1
101
Бойко Методиев Борисов
 
2
102
Радомир Петров Чолаков
 
3
103
Десислава Цветанчова Трифонова
 
3. ВЪЗРАЖДАНЕ
1
101
Ангел Жеков Георгиев
 
2
102
Емил Янков Янков
 
4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1
101
Гроздан Спасов Караджов
 
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1
101
Никола Георгиев Минчев
 
2
107
Манол Костадинов Пейков
 
3
102
Йордан Яворов Иванов
 
4
103
Христо Йорданов Даскалов
 
13. Движение за права и свободи – ДПС
1
101
Танер Мехмед Али
 
Седемнадесети изборен район – Пловдивски
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1
101
Манол Трифонов Генов
 
2
102
Калин Танев Калапанков
 
2. ГЕРБ-СДС
1
101
Вежди Летиф Рашидов
 
2
104
Младен Николов Шишков
 
3
102
Иван Йовков Червенков
 
3. ВЪЗРАЖДАНЕ
1
102
Кръстьо Стоянов Врачев
 
2
103
Димитър Валентинов Гюрев
 
4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1
101
Станислав Светозаров Балабанов
 
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1
101
Росен Добрев Костурков
 
2
103
Стою Теодоров Стоев
 
13. Движение за права и свободи – ДПС
1
101
Рамадан Байрам Аталай
 
Осемнадесети изборен район – Разградски
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
2. ГЕРБ-СДС
1
102
Гюнай Хюсмен Хюсмен
 
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1
101
Антоанета Димитрова Цонева
 
13. Движение за права и свободи – ДПС
1
101
Ахмед Реджебов Ахмедов
 
2
102
Ихсан Халил Хаккъ
 
Деветнадесети изборен район – Русенски
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1
101
Иван Валентинов Иванов
 
2. ГЕРБ-СДС
1
101
Десислава Вълчева Атанасова
 
2
102
Георги Николаев Кръстев
 
3. ВЪЗРАЖДАНЕ
1
101
Златан Стоянов Златанов
 
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1
101
Мартин Димитров Димитров
 
2
105
Иван Белчев Белчев
 
13. Движение за права и свободи – ДПС
1
101
Ализан Нихат Яхова
 
Двадесети изборен район – Силистренски
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
2. ГЕРБ-СДС
1
101
Ивелин Статев Иванов
 
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1
101
Стоян Иванов Георгиев
 
13. Движение за права и свободи – ДПС
1
101
Джевдет Ибрям Чакъров
 
2
102
Гюнер Нихат Ахмед
 
Двадесет и първи изборен район – Сливенски
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1
101
Деян Цанков Дечев
 
2. ГЕРБ-СДС
1
101
Десислава Жекова Танева
 
2
102
Мария Щерева Белова
 
3. ВЪЗРАЖДАНЕ
1
101
Климент Пламенов Шопов
 
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1
101
Татяна Славова Султанова-Сивева
 
13. Движение за права и свободи – ДПС
1
101
Хатидже Мехмедова Георгиева
 
Двадесет и втори изборен район – Смолянски
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
2. ГЕРБ-СДС
1
101
Красимир Митков Събев
 
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1
101
Михал Григоров Камбарев
 
13. Движение за права и свободи – ДПС
1
101
Хайри Реджебов Садъков
 
2
102
Анджей Веселинов Джандев
 
Двадесет и трети изборен район – София
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1
101
Христо Танчев Проданов
 
2. ГЕРБ-СДС
1
101
Румен Димитров Христов
 
2
102
Александър Руменов Ненков
 
3
103
Николай Нидал Алгафари
 
4
104
Александър Койчев Иванов
 
5
105
Асен Георгиев Балтов
 
3. ВЪЗРАЖДАНЕ
1
102
Иво Георгиев Русчев
 
2
103
Маргарита Атанасова Генчева
 
3
105
Ивайло Георгиев Чорбов
 
4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1
101
Павела Василева Митова
 
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1
101
Кирил Петков Петков
 
2
109
Божидар Пламенов Божанов
 
3
102
Атанас Петров Атанасов
 
4
103
Настимир Ананиев Ананиев
 
5
104
Васил Христов Пандов
 
6
105
Надежда Георгиева Йорданова
 
7
106
Венко Николов Сабрутев
 
8
107
Васил Стефанов Стефанов
 
9
108
Кристина Николаева Петкова
 
Двадесет и четвърти изборен район – София
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1
101
Георги Страхилов Свиленски
 
2. ГЕРБ-СДС
1
101
Тома Любомиров Биков
 
2
102
Рая Назар Назарян
 
3
103
Евгения Бисерова Алексиева
 
4
104
Деница Пламенова Николова
 
3. ВЪЗРАЖДАНЕ
1
105
Йордан Христов Тодоров
 
2
106
Виолета Радева Кърпачева
 
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1
101
Христо Любомиров Иванов
 
2
102
Лена Здравкова Бориславова
 
3
103
Андрей Иванов Цеков
 
4
104
Петър Василев Кьосев
 
5
105
Стоян Александров Михалев
 
6
106
Нели Стойчева Димитрова
 
Двадесет и пети изборен район – София
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1
101
Корнелия Петрова Нинова
 
2. ГЕРБ-СДС
1
102
Христо Георгиев Гаджев
 
2
103
Анна Василева Александрова
 
3
104
Лъчезар Богомилов Иванов
 
4
105
Петър Николаев Николов
 
3. ВЪЗРАЖДАНЕ
1
103
Деян Николаев Николов
 
2
105
Маргарита Иванова Махаева
 
3
106
Славчо Ангелов Крумов
 
4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1
101
Филип Маринов Станев
 
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1
101
Христо Христов Петров
 
2
102
Владислав Панчев Панев
 
3
103
Калина Бориславова Константинова
 
4
104
Венеция Огнянова Нецова-Ангова
 
5
105
Елисавета Димитрова Белобрадова
 
Двадесет и шести изборен район – Софийски
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1
101
Иван Ивайлов Ченчев
 
2. ГЕРБ-СДС
1
101
Младен Найденов Маринов
 
2
109
Валентин Мирчов Милушев
 
3
102
Марин Василев Маринов
 
3. ВЪЗРАЖДАНЕ
1
101
Александър Димитров Арангелов
 
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1
101
Александър Димитров Симидчиев
 
2
102
Искрен Николаев Митев
 
13. Движение за права и свободи – ДПС
1
101
Петър Пандушев Чобанов
 
Двадесет и седми изборен район – Старозагорски
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1
101
Георги Янчев Гьоков
 
2. ГЕРБ-СДС
1
101
Красимир Георгиев Вълчев
 
2
102
Маноил Минчев Манев
 
3
103
Илиана Петкова Жекова
 
3. ВЪЗРАЖДАНЕ
1
101
Искра Михайлова Михайлова
 
2
102
Даниел Станиславов Проданов
 
4. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1
102
Александър Николов Вълчев
 
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1
101
Радослав Стефанов Рибарски
 
2
102
Атанас Владиславов Славов
 
13. Движение за права и свободи – ДПС
1
101
Халил Реджепов Летифов
 
2
102
Дженал Ниази Топалова-Яшар
 
Двадесет и осми изборен район – Търговищки
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1
103
Йорданка Стефанова Георгиева
 
2. ГЕРБ-СДС
1
101
Теменужка Петрова Петкова
 
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1
101
Илина Симеонова Мутафчиева
 
13. Движение за права и свободи – ДПС
1
101
Джейхан Хасанов Ибрямов
 
Двадесет и девети изборен район – Хасковски
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1
102
Смиляна Николова Нитова-Кръстева
 
2. ГЕРБ-СДС
1
101
Делян Александров Добрев
 
2
102
Георги Тенев Станков
 
3. ВЪЗРАЖДАНЕ
1
101
Георги Николаев Георгиев
 
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1
101
Асен Васков Василев
 
2
103
Катя Максимова Панева
 
13. Движение за права и свободи – ДПС
1
101
Сезгин Юсеин Мехмед
 
2
102
Мюмюн Сали Мюмюн
 
Тридесети изборен район – Шуменски
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
2. ГЕРБ-СДС
1
102
Илтер Бейзатов Садъков
 
2
103
Ралица Тодорова Ангелова
 
3. ВЪЗРАЖДАНЕ
1
101
Веселин Миленов Вешев
 
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1
101
Николай Денков Денков
 
13. Движение за права и свободи – ДПС
1
101
Мустафа Сали Карадайъ
 
2
102
Хамид Бари Хамид
 
Тридесет и първи изборен район – Ямболски
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1
101
Кристиан Иванов Вигенин
 
2. ГЕРБ-СДС
1
101
Димитър Ангелов Иванов
 
3. ВЪЗРАЖДАНЕ
1
101
Никола Ангелов Димитров
 
12. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
1
101
Мирослав Николаев Иванов
 

Решението да се обнародва незабавно в „Държавен вестник“.
Председател: Камелия Нейкова
Секретар: Севинч Солакова
                                                           Зам.-председатели:

Димитър Димитров
Росица Матева
Емил Войнов
Цветозар Томов

                                                                     Членове:

Георги Баханов
Елка Стоянова
Йорданка Ганчева
Любомир Георгиев
Цветанка Георгиева
Гергана Стоянова
Ерхан Чаушев
Красимир Ципов
Силвия Стойчева

ОСОБЕНО МНЕНИЕ
Подписвам с особено мнение, защото не съм съгласен с Решение № 1897-НС и Решение № 1900-НС, с които ЦИК реши да не обяви за избрани кандидатите Асен Балтов и Станислав Трифонов, избрани за народни представители в 23 МИР (Балтов) и в 01 27 МИР (Трифонов). По този начин в Решение 1901-НС се извършва фактическа подмяна на вота на избирателите в тези избирателни райони. Тази практика, по мое мнение, противоречи и на Решение № 5 от 22.03.2001 г. на Конституционния съд, съгласно което срокът по чл. 64, ал. 1 на Конституцията започва да тече от датата на изборите за Народно събрание.
Цветозар Томов
2160