Министерски съвет
брой: 17, от дата 21.2.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.14


Постановление № 26 от 15 февруари 2023 г. за приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове при произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2023 Г.
за приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове при произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Приема Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове при произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 г., както следва:
1. Телевизионни предавания:

ТЕЛЕВИЗИОНЕН КАНАЛ
ДЕН ОТ
СЕДМИЦАТА
ЧАСОВИ ПОЯС
ЦЕНА
Клип ****
Предизборен репортаж (хроника)*
Интервю***
Портрет/ Анкета
до 30
секунди
90 секунди
60 секунди
120 секунди
БНТ 1
ПОНЕДЕЛНИК –
ПЕТЪК
08:00-09:00
980
1 980**
250
1 250
17:00-18:00
820
20:30-21:30
2 255
23:00-24:00
1 650
СЪБОТА – НЕДЕЛЯ
08:00-09:00
1 100
17:00-18:00
905
20:30-21:30
2 450
22:30-23:30
1 200
БНТ 2
ПОНЕДЕЛНИК –
НЕДЕЛЯ
08:00-09:00
250
300*
-
600*
17:00-18:00
300
20:30-22:00
350
23:00-00:30
220
БНТ 4
ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК
08:00-09:00
180
-
-
-
17:00-18:00
250
20:30-21:30
300
23:00-24:00
200
СЪБОТА – НЕДЕЛЯ
08:00-09:00
180
17:00-18:00
250
20:30-21:30
300
23:00-24:00
200

Забележки:
* Цената за предизборен репортаж (хроника), портрет и анкета по БНТ 1 включва и цена за изработка, а по БНТ 2 – само за излъчване на заснети вече материали.
** Ако платеният репортаж (хроника) е с продължителност до 60 секунди, цената се намалява с 30 на сто.
***Цената за интервю се изчислява линейно за всяка следваща минута.
**** Цената за агитационен клип над 30 секунди се изчислява по следната коефициентна скала, като цената за агитационни клипове с дължина над 70 секунди се изчислява линейно, като за разликата след 70-ата секунда за база се взема цената на 70 секунди:

Продължителност в секунди
Коефициент към 30 секунди
31-40
130%
41-50
160%
51-60
200%
61-70
250%

Всички цени са в български левове и без включен данък върху добавената стойност (ДДС).
2. Стойност на агитационни клипове, хроника, диспут и други форми на Българското национално радио (БНР):

АГИТАЦИОНЕН КЛИП (цена за до 30 сек.)
Часови пояс
„Хоризонт“
„Христо Ботев“
Регионални програми
06:00 – 13:00
250 лв.
90 лв.
35 лв.
13:00 – 24:00
200 лв.
80 лв.

 

ХРОНИКА, ДИСПУТ И ДРУГИ ФОРМИ (цена за до 1 минута)
Часови пояс
(06:00 – 24:00)
„Хоризонт“
„Христо Ботев“
Регионални програми
Хроника (до 3 мин.)
400 лв.
-
130 лв.
Анонс за предстоящо събитие
(до 1 мин.)
400 лв.
-
130 лв.
Диспут
120 лв.
45 лв.
45 лв.
Интервю (до 15 мин.)
200 лв.
50 лв.
50 лв.
Репортаж (до 3 мин.)
300 лв.
150 лв.
150 лв.
Визитка (до 3 мин.)
300 лв.
150 лв.
150 лв.
Кратък фийчър (до 5 мин.)
330 лв.
150 лв.
150 лв.

Забележки:
1. Радио Кърджали в часовите пояси 07:00 ч. – 08:00 ч., 13:00 ч. – 14:00 ч. и 20:00 ч. – 21:00 ч. излъчва предавания на турски език и не се допуска агитация.
2. Максимална продължителност на агитационен клип – до 1 минута.
3. Агитационни клипове с дължина до 30 секунди се таксуват на цена за 30 секунди. Агитационни клипове с дължина над 30 секунди и до 1 минута се таксуват на цена за 60 секунди.
4. При останалите платени предизборни форми (с изключение на агитационните клипове) всяка започнала минута се таксува на цената на 1 минута.
5. +50 на сто върху цената на интервюто при желание за видеострийм на сайтовете на програмите в категория „Парламентарни избори 2023“ и фейсбук страницата на съответната програма.
ЦЕНА ЗА ИЗРАБОТКА НА АГИТАЦИОННИ КЛИПОВЕ:
 – За БНР – София – 250 лв.;
 – За регионални радиостанции – 125 лв.
3. Банери и ПР публикации на интернет страницата на Българското национално радио:

БАНЕР ПОЗИЦИИ – САЙТ – БНР – СОФИЯ
Страница
300х250 px
Начална страница
Категория
„Парламентарни избори 2023“
Цена на база 1000 импресии
bnr.bg
20 лв.
10 лв.
„Хоризонт“
10 лв.
8 лв.
„Христо Ботев“
8 лв.
6 лв.

 

БАНЕР ПОЗИЦИИ – САЙТОВЕ – РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМИ
Период
300х250 px
728x90 px
Начална страница
Категория
„Парламентарни
избори 2023“
Начална страница
Категория
„Парламентарни
избори 2023“
1 ден
50 лв.
40 лв.
60 лв.
50 лв.
5 дни
200 лв.
160 лв.
240 лв.
190 лв.
15 дни
375 лв.
300 лв.
450 лв.
360 лв.

 

ПР ПУБЛИКАЦИИ
КАТЕГОРИЯ
„ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2023“
Текст до 2500 символа
до 4 снимки
и 1 вграден линк
аудио до 5 мин.
и 1 вграден линк
видео до 5 мин.
и 1 вграден линк
БНР – СОФИЯ
300 лв.
350 лв.
400 лв.
Радио Благоевград
110 лв.
150 лв.
200 лв.
Радио Бургас
110 лв.
150 лв.
200 лв.
Радио Варна
110 лв.
150 лв.
200 лв.
Радио Видин
110 лв.
150 лв.
200 лв.
Радио Кърджали
110 лв.
150 лв.
200 лв.
Радио Пловдив
110 лв.
150 лв.
200 лв.
Радио Стара Загора
110 лв.
150 лв.
200 лв.
Радио Шумен
110 лв.
150 лв.
200 лв.

Забележки:
1. ПР публикацията е във видимата част на съответната страница до 24 часа от публикуването, след което остава в редакционния поток до 31 март2023 г.
2. Всички банери и видеоматериали се предоставят в готов вид от кандидатите и не трябва да надхвърлят 10 мегабайта.
3. Цената на хиляда импресии (СРМ) е цената за показване на един и същ банер 1000 пъти.
Общи условия за прилагане на тарифите на БНР:
1. Рекламни агенции не могат да сключват договори по тази тарифа с БНР.
2. Всички цени са в левове без ДДС.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 197 от Изборния кодекс.
§ 2. Постановлението влиза в сила на 15 февруари 2023 г.
Министър-председател: Гълъб Донев
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
1058