Министерство на вътрешните работи
брой: 14, от дата 10.2.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.73


Наредба за изменение на Наредба № 8121з-919 от 13 юли 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение на Наредба № 8121з-919 от 13 юли 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение
(обн., ДВ, бр. 60 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 4, 16, 69 и 106 от 2018 г., бр. 3, 40, 84, 93 и 107 от 2020 г., бр. 41 и 102 от 2021 г., бр. 34, 47, 62 и 77 от 2022 г.)
§ 1. В приложение № 3 към чл. 5 и чл. 6, ал. 6 „В. Лица, работещи по трудово правоотношение“, раздел „II. Специалисти със средно образование и професионална квалификация“, раздел „III. Специалисти със средно образование“, раздел „IV. Помощен персонал със средно образование“, раздел „V. Квалифицирани работници“, раздел „VI. Неквалифицирани работници“ и раздел „VII. Приложни специалисти със спомагателни функции и средно образование (за служители, чиито правоотношения се преобразуват съгласно § 70, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗИДЗМВР (ДВ, бр. 81 от 2016 г.) и за държавни служители със средно образование, чиито правоотношения се преобразуват съгласно § 70, ал. 1, т. 2 от ЗИДЗМВР (ДВ, бр. 81 от 2016 г.)“ се правят следните изменения на начална заплата за длъжност:
„В. ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Длъжностни наименования
Код по Националната класификация
на професиите и длъжностите
Заплата за длъжност
начална
максимална
1
2
3
4
5
6
II.
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
II.1.
Първа група
 
 
 
 
1
Техник, строителство и архитектура
3112
3009
780
1 188
2
Технически ръководител, строителство
3123
3001
780
1 188
II.2.
Втора група
 
 
 
 
1
Техник. инвеститорски контрол
3112
3007
780
1 084
2
Инспектор, контрол на общоопасни средства
3119
3048
780
1 084
3
Техник, гражданско строителство (конструктор)
3112
3004
780
1 084
4
Техник-механик, експлоатация на автомобилния транспорт
3115
3045
780
1 084
5
Техник, механик/дозиметрични прибори
3115
3004
780
1 084
6
Техник, механик/организационни техника и технически средства
3115
3004
780
1 084
7
Техник, механик/технически контрол на МПС
3115
3004
780
1 084
8
Техник, производствени резултати
3119
3010
780
1 084
9
Организатор/въоръжението
3343
3007
780
1 084
10
Организатор/вещево осигуряване
3343
3007
780
1 084
11
Организатор/финансиране на строителството
3343
3007
780
1 084
12
Счетоводител
2411
6004
780
1 084
13
Техник, асансьорна техника
3113
3002
780
1 084
14
Техник, електронна техника
3114
3007
780
1 084
15
Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника
3115
3039
780
1 084
16
Техник, механик/нестандартно противопожарно оборудване
3115
3004
780
1 084
17
Техник, телекомуникации
3522
3007
780
1 084
18
Технолог/производствена база
3119
3044
780
1 084
19
Лаборант/аналитик
7549
2005
780
1 084
20
Лаборант, препаратор
3212
3006
780
1 084
21
Фотограф
3431
3001
780
1 084
22
Техник, електрически системи
3113
3006
780
1 084
23
Техник, медицинска техника
3119
3006
780
1 084
24
Административен секретар/Организатор на Академичен съвет и Специализиран научен съвет – АМВР
3343
3001
780
1 084
25
Техник-механик самолетна техника
3115
3018
780
1 084
26
Техник-механик
3115
3004
780
1 084
27
Авиомеханик
3155
3001
780
1 084
28
Ветеринарен техник (фелдшер)
3240
3003
780
1 084
III. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
III.1.
Първа група
 
 
 
 
1
Технически сътрудник към кабинета на министър
3359
3027
780
2 036
2
Управител, спортни дейности
1431
3016
780
1 075
3
Управител/общежитие
1120
7023
780
1 075
4
Управител/учебна база
1120
7023
780
1 075
5
Управител, стол
1412
3007
780
1 075
6
Управител, хижа
1439
3006
780
1 075
7
Дактилоскопист
3355
3010
780
1 075
8
Технически изпълнител по заплащането на труда
4110
2006
780
1 075
9
Сътрудник, охрана/граничен контрол
5414
3010
780
1 075
10
Сътрудник, охрана
5414
3010
780
1 075
11
Инструктор
5169
3007
780
1 075
12
Оркестрант
2652
6004
780
1 075
13
Оператор, център обаждания
4222
3001
780
1 075
III.2.
Втора група
 
 
 
 
1
Касиер, домакин/„Пътна полиция“
4311
2002
780
1 063
2
Системен оператор
3513
3003
780
1 063
3
Оператор, стая с контролни съоръжения/СОД
3522
3016
780
1 063
4
Началник, склад
4321
2021
780
1 063
III.3.
Трета група
 
 
 
 
1
Завеждащ, административна служба
4110
2001
780
1 051
2
Отчетник, планиране на материали
4322
2002
780
1 051
3
Технически изпълнител – „Пътна полиция“
4110
2006
780
1 051
4
Технически изпълнител – „Човешки ресурси“
4110
2006
780
1 051
5
Технически изпълнител учебно-методическа дейност
4110
2006
780
1 051
6
Технически изпълнител научно-приложно звено
4110
2006
780
1 051
7
Диспечер, транспортни средства
4323
2007
780
1 051
8
Управител/ведомствен жилищен фонд
1120
7023
780
1 051
9
Телефонист/междуселищен номератор
4223
2002
780
1 051
10
Секретар
4120
2001
780
1 051
11
Завеждащ, техническа служба
4110
2002
780
1 051
IV. ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
IV.1.
Първа група
 
 
 
 
1
Снабдител, доставчик
4321
2015
780
1 036
2
Домакин
4321
3022
780
1 036
3
Организатор/медицински регистратор
3343
3007
780
1 036
4
Машинописец I категория
4131
2001
780
1 036
IV. 2.
Втора група
 
 
 
 
1
Технически изпълнител
4110
2006
780
1 013
2
Деловодител
4415
2003
780
1 013
3
Магазинер
4321
2008
780
1 013
4
Машинописец II категория
4131
2001
780
1 013
IV.3.
Трета група
 
 
 
 
1
Куриер
9621
0001
780
1 006
2
Продавач, бюфет
5212
0001
780
1 006
3
Продавач, книги
9520
0002
780
1 006
4
Сервитьор
5131
2004
780
1 006
5
Администратор, хотел
4224
3002
780
1 006
6
Касиер
5230
1001
780
1 006
7
Калкулант
4311
2001
780
1 006
8
Дезинфектатор
5329
1003
780
1 006
V. КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ
1
Бояджия, сгради
7131
1001
780
1 051
2
Бръснар
5141
2002
780
1 051
3
Фризьор
5141
2001
780
1 051
4
Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация)
7126
2002
780
1 051
5
Водач, електрокар
8344
2003
780
1 051
6
Водач, мотокар
8344
2004
780
1 051
7
Дърводелец
7115
2002
780
1 051
8
Електромонтъор
7412
2009
780
1 051
9
Заварчик
7212
1001
780
1 051
10
Кранист
8343
2001
780
1 051
11
Главен готвач
3434
2001
780
1 051
12
Готвач
5120
2001
780
1 051
13
Помощник-готвач
5120
2003
780
1 051
14
Майстор-сладкар
7512
2008
780
1 051
15
Сладкар
5120
2002
780
1 051
16
Транжор
7511
1019
780
1 051
17
Машинист, пътно-строителни машини
8342
2007
780
1 051
18
Автомонтьор
7231
2001
780
1 051
19
Монтьор, печатарско оборудване
7233
2025
780
1 051
20
Монтьор, вътрешноотоплителни инсталации
7127
2003
780
1 051
21
Монтьор, ремонт на машини и оборудване
7233
2031
780
1 051
22
Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване
7233
2030
780
1 051
23
Моделиер-конструктор, облекла
7531
3009
780
1 051
24
Огняр
8182
2004
780
1 051
25
Печатар/полиграфист
7322
2014
780
1 051
26
Монтьор, корабно оборудване
7233
2019
780
1 051
27
Работник по ремонт на въоръжението
7549
2020
780
1 051
28
Ретушор
7321
2029
780
1 051
29
Сарач
7536
1021
780
1 051
30
Работник, строителството
9312
0003
780
1 051
31
Стругар
7223
1015
780
1 051
32
Фрезист
7223
2041
780
1 051
33
Шивач
7533
1014
780
1 051
34
Шлосер
7222
3011
780
1 051
35
Шофьор, противопожарен автомобил
8332
2001
780
1 051
36
Шофьор, товарен автомобил
8332
2010
780
1 051
37
Шофьор, автобус
8331
2002
780
1 051
38
Шофьор, лекотоварен автомобил
8322
2006
780
1 051
39
Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона
8332
2005
780
1 051
40
Шофьор, лек автомобил до 9 места
8322
2002
780
1 051
41
Шофьор, тежкотоварен автомобил
8332
2009
780
1 051
VI. НЕКВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ
1
Гледач, служебни животни
5164
1009
780
929
2
Камериер/камериерка
5162
1001
780
929
3
Перач, ръчно
9121
0003
780
929
4
Общ работник
9622
0001
780
929
5
Работник, кухня
9412
0003
780
929
6
Работник, озеленяване
9214
0015
780
929
7
Спасител, плаж
5419
1002
780
929
8
Санитар
5321
1002
780
929
9
Пазач
9510
0005
780
929
10
Чистач
9112
0004
780
929
VII. Приложни специалисти със спомагателни функции и средно образование (за служители, чиито правоотношения се преобразуват съгласно § 70, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗИДЗМВР (ДВ, бр. 81 от 2016 г.) и за държавни служители със средно образование, чиито правоотношения се преобразуват съгласно § 70, ал. 1, т. 2 от ЗИДЗМВР (ДВ, бр. 81 от 2016 г.)
1
Старши специалист
3359
3022
780
1 258
2
Младши специалист
3359
3021
780
1 172

Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2023 г.
Министър: Иван Демерджиев
642