Президент на републиката
брой: 105, от дата 30.11.2004 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 347 за назначаване на контраадмирал Емил Иванов Люцканов на длъжността военен представител на Българската армия в Делегацията на Република България към НАТО в Брюксел, Белгия

 

УКАЗ № 347
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам контраадмирал Емил Иванов Люцканов на длъжността военен представител на Българската армия в Делегацията на Република България към НАТО в Брюксел, Белгия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 19 ноември 2004 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател:
Симеон Сакскобургготски
Подпечатан с държавния печат.
58034