Президент на републиката
брой: 36, от дата 2.5.2006 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.41


Указ № 176 за освобождаване на бригаден генерал Динчо Иванов Карамунчев от длъжността началник на управление “Личен състав” в Генералния щаб на Българската армия

 

УКАЗ № 176
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Освобождавам бригаден генерал Динчо Иванов Карамунчев от длъжността началник на управление “Личен състав” в Генералния щаб на Българската армия считано от 1 юни 2006 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 25 април 2006 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Сергей Станишев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Георги Петканов
30161