Министерски съвет
брой: 95, от дата 29.11.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.19


Решение № 931 от 24 ноември 2022 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от Източноправославното, през 2023 г.

 

РЕШЕНИЕ № 931 ОТ 24 НОЕМВРИ 2022 Г.
за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от Източноправославното, през 2023 г.
На основание чл. 173, ал. 3 от Кодекса на труда
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Определя следните дни от 2023 г. за религиозни празници на вероизповеданията, различни от Източноправославното, за които се ползва платен или неплатен годишен отпуск при условията на чл. 173, ал. 2 от Кодекса на труда и чл. 57, ал. 5 от Закона за държавния служител:
1. За Католическата църква в България:
а) Вторият ден на Великден – 10 април;
б) „Св. Апостоли Петър и Павел“ – 29 юни;
в) „Всички Светии“ – 1 ноември;
г) Непорочното зачатие на Св. Богородица – 8 декември.
2. За Мюсюлманското вероизповедание:
а) Рамазан байрам – 20 и 21 април;
б) Курбан байрам – 28, 29 и 30 юни.
3. За Религиозната общност на евреите в България:
а) Песах – 6 април;
б) Шавуот – 26 май;
в) Рош Ашана – 16 септември;
г) Йом Кипур – 25 септември;
д) Сукот – 30 септември.
4. За Арменската апостолическа православна света църква:
а) Рождество Христово – 6 януари;
б) Възкресение Христово – 9 април;
в) Възнесение Господне – 18 май;
г) Петдесетница – 28 май;
д) Преображение Господне – 16 юли;
е) Успение Богородично – 13 август.
5. За общество „Бяло братство“:
а) Ден на пролетното равноденствие – 22 март;
б) Рождението на Учителя Петър Дънов – 12 юли;
в) Съборни дни – 19, 20 и 21 август;
г) Денят на Учителя – 27 декември.
6. За църквите на адвентистите от седмия ден – шест съботни дни, ако според трудовото или служебното им правоотношение са задължени да работят в тези дни.
7. Диамантен път на будизма – България – Весак (ден на раждане, просветление и паранирвана на Буда Шакямуни) – 5 май.
8. Свидетели на Йехова в България:
а) Възпоменанието на смъртта на Исус Христос – 4 април;
б) Конгресни дни – 28, 29 и 30 юли и 11 и 12 август.
9. За евангелските църкви – ден на Реформацията – 31 октомври.
10. Бахайска общност в България:
а) Ноу-Руз – 21 март;
б) Резван – 21 април;
в) Декларацията на Баб – 24 май;
г) Възнесението на Бахаулла – 29 май;
д) Мъченическата смърт на Баб – 10 юли;
е) Рождението на Бахаулла – 27 октомври.
11. Будистка общност в България:
а) Махаянска Нова година – 7 януари;
б) Паранирвана – Преминаване в Нирвана – 15 февруари;
в) Лосар – Тибетска Нова година – 20 февруари;
г) Весак – Раждането и Просветлението на Буда – 5 май;
д) Денят Дхарма – Ден на Пречистването – 3 юли;
е) Денят Бодхи – Ден на Свещеното дърво – 19 декември.
Министър-председател: Гълъб Донев
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
7537