Президент на Републиката
брой: 94, от дата 25.11.2022 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.1


Указ № 261 за награждаване на проф. Николай Георгиев Вълканов с орден „Стара планина“ първа степен

 

УКАЗ № 261
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Награждавам проф. Николай Георгиев Вълканов с орден „Стара планина“ първа степен за изключителния му принос и заслуги към икономическото развитие на страната.
Издаден в София на 21 ноември 2022 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Гълъб Донев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Крум Зарков
7494