Народно събрание
брой: 87, от дата 1.11.2022 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.9


Решение за избиране на Комисия по земеделието, храните и горите

 

РЕШЕНИЕ
за избиране на Комисия по земеделието, храните и горите
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 11, чл. 18, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по земеделието, храните и горите се състои от 21 народни представители, от които 6 от Парламентарната група на „ГЕРБ-СДС“, 5 от Парламентарната група „Продължаваме Промяната“, 3 от Парламентарната група „Движение за права и свободи“, 2 от Парламентарната група „ВЪЗРАЖДАНЕ“, 2 от Парламентарната група „БСП за България“, 2 от Парламентарната група на „Демократична България“ и 1 от Парламентарната група „Български възход“.
2. Избира за членове на комисията:
Георги Тенев Станков
Гюнай Хюсмен Хюсмен
Десислава Жекова Танева
Мария Щерева Белова
Ирена Методиева Димова
Румен Димитров Христов
Иван Маркос Христанов
Росен Добрев Костурков
Христо Йорданов Даскалов
Александър Димитров Дунчев
Стоян Иванов Георгиев
Ализан Нихат Яхова
Димитър Иванов Аврамов
Имрен Исметова Мехмедова
Маргарита Атанасова Генчева
Даниел Петров Петров
Деян Цанков Дечев
Иван Валентинов Иванов
Любен Иванов Иванов
Албена Симеонова Върбанова
Румен Маринов Йончев
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство на комисията в състав:
Председател:
Заместник-председатели: Десислава Жекова Танева
Имрен Исметова Мехмедова
Любен Иванов Иванов
Румен Маринов Йончев
Решението е прието от 48-ото Народно събрание на 27 октомври 2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание: Росен Желязков
6954