Президент на Републиката
брой: 82, от дата 14.10.2022 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 245 за свикване на първо заседание на новоизбраното Четиридесет и осмо Народно събрание на 19 октомври 2022 г. от 9,00 ч.

 

УКАЗ № 245
На основание чл. 75 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Свиквам на първо заседание новоизбраното Четиридесет и осмо Народно събрание на 19 октомври 2022 г. от 9,00 ч.
Издаден в София на 10 октомври 2022 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Крум Зарков
6506