Централна избирателна комисия
брой: 81, от дата 11.10.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.16


Решение № 1564-НС от 7 октомври 2022 г. относно обявяване на избраните народни представители в Четиридесет и осмото Народно събрание

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 1564-НС от 7 октомври 2022 г.
относно обявяване на избраните народни представители в Четиридесет и осмото Народно събрание
Постъпили са заявления от народни представители по чл. 299, ал. 1 от Изборния кодекс, както следва:
1. от Мустафа Сали Карадайъ с вх. № НС-22-478 от 6.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „Движение за права и свободи“ в Тридесети изборен район – Шуменски;
2. от Станислав Димитров Анастасов с вх. № НС-22-480 от 6.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „Движение за права и свободи“ в Единадесети изборен район – Ловешки;
3. от Цветан Иванов Енчев с вх. № НС-22-482 от 6.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „Движение за права и свободи“ в Шести изборен район – Врачански;
4. от Делян Славчев Пеевски с вх. № НС-22-486 от 6.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „Движение за права и свободи“ в Първи изборен район – Благоевградски;
5. от Йордан Кирилов Цонев с вх. № НС-22-488 от 6.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „Движение за права и свободи“ в Четвърти изборен район – Великотърновски;
6. от Халил Реджепов Летифов с вх. № НС-22-489 от 6.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „Движение за права и свободи“ в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски;
7. от Иво Георгиев Русчев с вх. № НС-22-470 от 6.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Двадесет и пети изборен район – София;
8. от Александър Димитров Арангелов с вх. № НС-22-471 от 6.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Двадесет и шести изборен район – Софийски;
9. от Костадин Тодоров Костадинов с вх. № НС-22-472 от 6.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Двадесет и пети изборен район – София;
10. от Петър Николаев Петров с вх. № НС-22-473 от 6.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Дванадесети изборен район – Монтана;
11. от Цончо Томов Ганев с вх. № НС-22-474 от 6.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ във Втори изборен район – Бургаски;
12. от Стоян Николов Таслаков с вх. № НС-22-476 от 6.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Седемнадесети изборен район – Пловдивски;
13. от Александър Димитров Арангелов с вх. № НС-22-471 от 6.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в Двадесет и шести изборен район – Софийски;
14. от Виолета Колева Комитова с вх. № НС-22-504 от 7.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ във Втори изборен район – Бургаски;
15. от Стефан Динчев Янев с вх. № НС-22-505 от 7.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ в Двадесет и четвърти изборен район – София;
16. от Ивайло Николаев Мирчев с вх. № НС-22-503 от 7.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) в Осемнадесети изборен район – Разградски;
17. от Елисавета Димитрова Белобрадова с вх. № НС-22-502 от 7.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) в Двадесет и трети изборен район – София;
18. от Надежда Георгиева Йорданова с вх. № НС-22-501 от 7.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) в Двадесет и трети изборен район – София;
19. от Христо Любомиров Иванов с вх. № НС-22-500 от 7.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) в Шестнадесети изборен район – Пловдив;
20. от Иван Валентинов Иванов с вх. № НС-22-497 от 7.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в Деветнадесети изборен район – Русенски;
21. от Кристиан Иванов Вигенин с вх. № НС-22-498 от 7.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в Тридесет и първи изборен район – Ямболски;
22. от Корнелия Петрова Нинова с вх. № НС-22-499 от 7.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ в Двадесет и пети изборен район – София;
23. от Николай Денков Денков с вх. № НС-22-508 от 7.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция Продължаваме Промяната в Тридесети изборен район – Шуменски;
24. от Асен Васков Василев с вх. № НС-22-507 от 7.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция Продължаваме Промяната в Двадесет и девети изборен район – Хасковски;
25. от Росен Добрев Костурков с вх. № НС-22-506 от 7.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция Продължаваме Промяната в Седемнадесети изборен район – Пловдивски;
26. от Красимир Георгиев Вълчев с вх. № НС-22-494 от 7.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция ГЕРБ-СДС в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски;
27. от Радомир Петров Чолаков с вх. № НС-22-495 от 7.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция ГЕРБ-СДС в Шестнадесети изборен район – Пловдив;
28. от Десислава Вълчева Атанасова с вх. № НС-22-496 от 7.10.2022 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата на коалиция ГЕРБ-СДС в Деветнадесети изборен район – Русенски.
Като съобрази гореизложеното, както и като взе предвид Решение № 1547-НС от 5 октомври 2022 г., Решение № 1560-НС, Решение № 1561-НС от 6 октомври 2022 г., Решение № 1562-НС и Решение № 1563-НС от 7 октомври 2022 г. и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, ал. 1, т. 4 и 5, чл.300, ал. 2, чл. 299, ал. 1 и 3 и чл. 298 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
1. Обявява за избрани за народни представители в Четиридесет и осмото Народно събрание по изборни райони и кандидатски листи:

Първи изборен район – Благоевградски
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1
101
Делян Славчев Пеевски
 
2
103
Елхан Мехмедов Кълков
 
9. Продължаваме Промяната
1
101
Андрей Атанасов Гюров
 
2
102
Владимир Славев Табутов
 
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1
102
Цвета Валентинова Рангелова
 
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
1
101
Надежда Данаилова Самарджиева
 
24. ГЕРБ-СДС
1
101
Росен Димитров Желязков
 
2
122
Стефан Апостолов Апостолов
 
3
103
Костадин Томов Стойков
 
4
104
Георги Иванов Георгиев
 
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1
105
Богдан Емилов Боцев
 
Втори изборен район – Бургаски
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1
101
Севим Исмаил Али
 
2
102
Ешереф Кязим Ешереф
 
9. Продължаваме Промяната
1
101
Константин Живков Бачийски
 
2
102
Христо Симеонов Симеонов
 
3
103
Богомил Иванов Петков
 
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1
101
Цончо Томов Ганев
 
2
102
Борис Димитров Аладжов
 
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
1
101
Виолета Колева Комитова
 
24. ГЕРБ-СДС
1
101
Жечо Дончев Станков
 
2
102
Любен Любенов Дилов
 
3
103
Галя Стоянова Желязкова
 
4
104
Андрей Стоянов Рунчев
 
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1
102
Димитър Георгиев Найденов
 
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1
101
Петър Георгиев Кънев
 
Трети изборен район – Варненски
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1
101
Ерджан Себайтин Ебатин
 
9. Продължаваме Промяната
1
101
Даниел Максим Лорер
 
2
102
Калоян Тонев Икономов
 
3
103
Антон Йорданов Тонев
 
4
104
Снежана Великова Апостолова
 
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1
102
Николай Кръстев Костадинов
 
2
103
Юлиян Каменов Губатов
 
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
1
101
Александър Георгиев Николов
 
24. ГЕРБ-СДС
1
101
Даниел Павлов Митов
 
2
104
Славена Димитрова Точева
 
3
102
Красен Кирилов Кралев
 
4
103
Павел Алексеев Христов
 
5
105
Бранимир Николаев Балачев
 
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1
101
Атанас Петров Атанасов
 
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1
101
Борислав Гуцанов Гуцанов
 
Четвърти изборен район – Великотърновски
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1
101
Йордан Кирилов Цонев
 
9. Продължаваме Промяната
1
101
Йордан Ивов Терзийски
 
2
102
Милен Илиев Матеев
 
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1
101
Станислав Добринов Стоянов
 
24. ГЕРБ-СДС
1
101
Костадин Георгиев Ангелов
 
2
103
Димитър Стойков Николов
 
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1
101
Людмила Николаева Илиева
 
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1
101
Явор Руменов Божанков
 
Пети изборен район – Видински
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1
102
Димитър Иванов Аврамов
 
9. Продължаваме Промяната
1
101
Иво Георгиев Атанасов
 
24. ГЕРБ-СДС
1
101
Росица Любенова Кирова
 
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1
101
Любен Иванов Иванов
 
Шести изборен район – Врачански
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1
101
Цветан Иванов Енчев
 
9. Продължаваме Промяната
1
101
Деница Димитрова Симеонова
 
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1
101
Ивайло Василев Папов
 
24. ГЕРБ-СДС
1
101
Петя Цветанова Аврамова
 
2
102
Мартин Николаев Харизанов
 
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1
101
Атанас Зафиров Зафиров
 
Седми изборен район – Габровски
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1
101
Юсеин Хасанов Вейселов
 
9. Продължаваме Промяната
1
101
Радостин Петев Василев
 
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1
101
Даниел Петров Петров
 
24. ГЕРБ-СДС
1
101
Томислав Пейков Дончев
 
Осми изборен район – Добрички
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1
101
Ертен Белгинова Анисова
 
9. Продължаваме Промяната
1
101
Йорданка Яникова Костадинова
 
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1
101
Константина Венциславова Петрова
 
24. ГЕРБ-СДС
1
101
Деница Евгениева Сачева
 
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1
101
Албена Симеонова Върбанова
 
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1
101
Мая Йорданова Димитрова
 
Девети изборен район – Кърджалийски
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1
102
Мукаддес Юсуф Налбант
 
2
103
Байрам Юзкан Байрам
 
3
104
Адлен Шукри Шевкед
 
4
105
Павлин Павлов Кръстев
 
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
1
101
Григор Александров Захариев
 
Десети изборен район – Кюстендилски
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
9. Продължаваме Промяната
1
101
Георги Николаев Стамов
 
24. ГЕРБ-СДС
1
101
Христо Богомилов Терзийски
 
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1
101
Николай Димитров Табаков
 
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1
101
Бойко Любомиров Клечков
 
Единадесети изборен район – Ловешки
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1
101
Станислав Димитров Анастасов
 
9. Продължаваме Промяната
1
101
Искрен Цветославов Арабаджиев
 
24. ГЕРБ-СДС
1
101
Николай Нанков Нанков
 
2
102
Георг Даниелов Георгиев
 
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1
101
Вяра Емилова Йорданова
 
Дванадесети изборен район – Монтана
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1
102
Надя Йорданова Петрова
 
9. Продължаваме Промяната
1
101
Инна Владимирова Иванова
 
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1
101
Петър Николаев Петров
 
24. ГЕРБ-СДС
1
101
Ирена Методиева Димова
 
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1
101
Ирена Тодорова Анастасова
 
Тринадесети изборен район – Пазарджишки
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1
103
Небие Исмет Кабак
 
2
104
Осман Акчай Мурадов
 
9. Продължаваме Промяната
1
101
Ивайло Валентинов Шотев
 
2
102
Петър Николаев Куленски
 
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1
102
Десислава Илиева Георгиева
 
24. ГЕРБ-СДС
1
101
Екатерина Спасова Гечева-Захариева
 
2
104
Стефан Неделчев Мирев
 
3
103
Димитър Иванов Гечев
 
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1
101
Драгомир Велков Стойнев
 
Четиринадесети изборен район – Пернишки
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
9. Продължаваме Промяната
1
101
Бойко Илиев Рашков
 
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1
101
Димо Георгиев Дренчев
 
24. ГЕРБ-СДС
1
101
Кирил Миланов Ананиев
 
2
108
Христина Иванова Георгиева
 
Петнадесети изборен район – Плевенски
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1
101
Марио Киров Рангелов
 
9. Продължаваме Промяната
1
101
Иван Маркос Христанов
 
2
102
Иван Косев Манев
 
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1
101
Ивелин Първанов Първанов
 
24. ГЕРБ-СДС
1
101
Пламен Тачев Петров
 
2
102
Деница Пламенова Николова
 
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1
101
Стоян Александров Михалев
 
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1
101
Румен Василев Гечев
 
2
103
Илиян Славейков Йончев
 
Шестнадесети изборен район – Пловдив
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1
101
Танер Мехмед Али
 
9. Продължаваме Промяната
1
101
Никола Георгиев Минчев
 
2
102
Христо Йорданов Даскалов
 
3
104
Венцислава Милчова Любенова
 
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1
101
Ангел Жеков Георгиев
 
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
1
102
Лилия Недкова Недева
 
24. ГЕРБ-СДС
1
102
Стефан Иванов Шилев
 
2
103
Вежди Летиф Рашидов
 
3
104
Радомир Петров Чолаков
 
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1
101
Христо Любомиров Иванов
 
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1
102
Иван Богомилов Петков
 
Седемнадесети изборен район – Пловдивски
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1
101
Рамадан Байрам Аталай
 
9. Продължаваме Промяната
1
101
Росен Добрев Костурков
 
2
102
Стою Теодоров Стоев
 
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1
101
Стоян Николов Таслаков
 
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
1
102
Румен Маринов Йончев
 
24. ГЕРБ-СДС
1
101
Десислава Цветанчова Трифонова
 
2
104
Младен Николов Шишков
 
3
102
Иван Йовков Червенков
 
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1
101
Йордан Яворов Иванов
 
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1
101
Веска Маринова Ненчева
 
2
102
Манол Трифонов Генов
 
Осемнадесети изборен район – Разградски
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1
101
Ахмед Реджебов Ахмедов
 
2
102
Ихсан Халил Хаккъ
 
24. ГЕРБ-СДС
1
102
Гюнай Хюсмен Хюсмен
 
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1
101
Ивайло Николаев Мирчев
 
Деветнадесети изборен район – Русенски
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1
101
Ализан Нихат Яхова
 
9. Продължаваме Промяната
1
102
Рена Енчева Стефанова
 
2
103
Димитър Данаилов Недялков
 
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1
101
Златан Стоянов Златанов
 
24. ГЕРБ-СДС
1
101
Десислава Вълчева Атанасова
 
2
105
Драгомир Дамянов Драганов
 
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1
104
Иван Белчев Белчев
 
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1
101
Иван Валентинов Иванов
 
Двадесети изборен район – Силистренски
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1
101
Джевдет Ибрям Чакъров
 
2
102
Гюнер Нихат Ахмед
 
9. Продължаваме Промяната
1
101
Стоян Иванов Георгиев
 
24. ГЕРБ-СДС
1
101
Ивелин Статев Иванов
 
Двадесет и първи изборен район – Сливенски
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1
101
Хатидже Мехмедова Георгиева
 
9. Продължаваме Промяната
1
101
Татяна Славова Султанова-Сивева
 
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1
101
Климент Пламенов Шопов
 
24. ГЕРБ-СДС
1
101
Десислава Жекова Танева
 
2
102
Мария Щерева Белова
 
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1
101
Деян Цанков Дечев
 
Двадесет и втори изборен район – Смолянски
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1
101
Хайри Реджебов Садъков
 
2
102
Анджей Веселинов Джандев
 
9. Продължаваме Промяната
1
101
Михал Григоров Камбарев
 
24. ГЕРБ-СДС
1
101
Красимир Митков Събев
 
Двадесет и трети изборен район – София
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
9. Продължаваме Промяната
1
103
Настимир Ананиев Ананиев
 
2
104
Васил Христов Пандов
 
3
105
Венко Николов Сабрутев
 
4
106
Васил Стефанов Стефанов
 
5
107
Искрен Николаев Митев
 
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1
101
Николай Георгиев Дренчев
 
2
103
Маргарита Атанасова Генчева
 
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
1
101
Даниела Станимирова Дашева
 
24. ГЕРБ-СДС
1
101
Румен Димитров Христов
 
2
102
Александър Руменов Ненков
 
3
103
Николай Нидал Алгафари
 
4
104
Александър Койчев Иванов
 
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1
101
Надежда Георгиева Йорданова
 
2
103
Божидар Пламенов Божанов
 
3
107
Елисавета Димитрова Белобрадова
 
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1
101
Христо Танчев Проданов
 
Двадесет и четвърти изборен район – София
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
9. Продължаваме Промяната
1
101
Кирил Петков Петков
 
2
102
Петър Георгиев Петров
 
3
103
Андрей Иванов Цеков
 
4
104
Георги Станчев Георгиев
 
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1
104
Ивайло Георгиев Чорбов
 
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
1
101
Стефан Динчев Янев
 
24. ГЕРБ-СДС
1
101
Тома Любомиров Биков
 
2
102
Рая Назар Назарян
 
3
103
Евгения Бисерова Алексиева
 
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1
104
Мартин Димитров Димитров
 
2
106
Кремена Миленова Кунева
 
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1
101
Георги Страхилов Свиленски
 
Двадесет и пети изборен район – София
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
9. Продължаваме Промяната
1
101
Христо Христов Петров
 
2
102
Калина Бориславова Константинова
 
3
103
Венеция Огнянова Нецова-Ангова
 
4
104
Цветелина Калинова Симеонова-Заркин
 
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1
101
Костадин Тодоров Костадинов
 
2
102
Иво Георгиев Русчев
 
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
1
101
Георги Атанасов Самандов
 
24. ГЕРБ-СДС
1
102
Христо Георгиев Гаджев
 
2
103
Анна Василева Александрова
 
3
104
Лъчезар Богомилов Иванов
 
4
105
Петър Николаев Николов
 
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1
101
Владислав Панчев Панев
 
2
103
Александър Димитров Симидчиев
 
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1
101
Корнелия Петрова Нинова
 
Двадесет и шести изборен район – Софийски
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1
102
Петър Пандушев Чобанов
 
9. Продължаваме Промяната
1
101
Александър Димитров Дунчев
 
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1
101
Александър Димитров Арангелов
 
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
1
101
Гален Симеонов Монев
 
24. ГЕРБ-СДС
1
101
Младен Найденов Маринов
 
2
109
Валентин Мирчов Милушев
 
3
103
Марин Василев Маринов
 
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1
101
Иван Ивайлов Ченчев
 
Двадесет и седми изборен район – Старозагорски
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1
101
Халил Реджепов Летифов
 
9. Продължаваме Промяната
1
101
Радослав Стефанов Рибарски
 
2
102
Радослав Красенов Василев
 
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1
101
Искра Михайлова Михайлова
 
2
102
Димитър Пламенов Пашев
 
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
1
101
Николай Димитров Благоев
 
24. ГЕРБ-СДС
1
101
Красимир Георгиев Вълчев
 
2
102
Маноил Минчев Манев
 
3
103
Илиана Петкова Жекова
 
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1
101
Атанас Владиславов Славов
 
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1
101
Георги Янчев Гьоков
 
Двадесет и осми изборен район – Търговищки
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1
101
Джейхан Хасанов Ибрямов
 
2
102
Имрен Исметова Мехмедова
 
24. ГЕРБ-СДС
1
101
Теменужка Петрова Петкова
 
25. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1
101
Илина Симеонова Мутафчиева
 
Двадесет и девети изборен район – Хасковски
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1
101
Сезгин Юсеин Мехмед
 
9. Продължаваме Промяната
1
101
Асен Васков Василев
 
2
102
Веселин Жеков Недев
 
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1
101
Георги Николаев Георгиев
 
15. БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
1
101
Тихомир Недев Георгиев
 
24. ГЕРБ-СДС
1
101
Делян Александров Добрев
 
2
102
Георги Тенев Станков
 
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1
101
Смиляна Николова Нитова-Кръстева
 
Тридесети изборен район – Шуменски
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
1. Движение за права и свободи – ДПС
1
101
Мустафа Сали Карадайъ
 
2
102
Хамид Бари Хамид
 
9. Продължаваме Промяната
1
101
Николай Денков Денков
 
24. ГЕРБ-СДС
1
102
Илтер Бейзатов Садъков
 
2
103
Ралица Тодорова Ангелова
 
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1
102
Иван Валентинов Ганчев
 
Тридесет и първи изборен район – Ямболски
№ по ред
№ в листата
Име, презиме и фамилия
ЕГН
9. Продължаваме Промяната
1
101
Мирослав Николаев Иванов
 
14. ВЪЗРАЖДАНЕ
1
101
Никола Ангелов Димитров
 
24. ГЕРБ-СДС
1
101
Димитър Ангелов Иванов
 
28. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1
101
Кристиан Иванов Вигенин
 

Решението да се обнародва незабавно в „Държавен вестник“.

 
 
Председател: Камелия Нейкова
Секретар: Севинч Солакова
                                      
Димитър Димитров
Росица Матева
Зам.председатели
 
Емил Войнов
 
                                           Членове:
Георги Баханов
Елка Стоянова
Йорданка Ганчева
Силвия Стойчева
 
Гергана Стоянова
Ерхан Чаушев
Любомир Георгиев
Цветанка Георгиева

6393