Министерски съвет
брой: 69, от дата 26.8.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.2


Решение № 601 от 17 август 2022 г. за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2022/2023 година

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
 
РЕШЕНИЕ № 601 ОТ 17 АВГУСТ 2022 Г.
за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2022/2023 година
На основание чл. 38, ал. 6 и чл. 39, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Приема Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2022/2023 година съгласно приложението.
Министър-председател: Гълъб Донев
За главен секретар на Министерския съвет: Росен Кожухаров
Приложение

Код по НЕИСПУО
Област
Община
Населено място
Училище
1.
105204
Благоевград
Банско
Банско
Начално училище „Св. Паисий Хилендарски“
2.
102003
Благоевград
Банско
Места
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
3.
100020
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Второ основно училище „Димитър Благоев“
4.
100040
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Четвърто основно училище „Димчо Дебелянов“
5.
100070
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Седмо средно училище „Кузман Шапкарев“
6.
101250
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Средно училище с изучаване на чужди езици „Свети Климент Охридски“
7.
101730
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“
8.
102002
Благоевград
Гоце Делчев
Гоце Делчев
Природо-математическа гимназия „Яне Сандански“
9.
103402
Благоевград
Гоце Делчев
Гоце Делчев
Първо основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
10.
102014
Благоевград
Петрич
Петрич
Професионална гимназия по икономика и туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“
11.
104007
Благоевград
Петрич
Петрич
Трето основно училище „Гоце Делчев“
12.
103510
Благоевград
Разлог
Разлог
Начално училище „Яне Сандански“
13.
108004
Благоевград
Хаджидимово
Абланица
Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“
14.
200113
Бургас
Айтос
Айтос
Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“
15.
200105
Бургас
Айтос
Карагеоргиево
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
16.
200107
Бургас
Айтос
Мъглен
Основно училище „Христо Ботев“
17.
200110
Бургас
Айтос
Тополица
Основно училище „Светлина“
18.
200124
Бургас
Бургас
Бургас
Частно начално училище „Селестен Френе“
19.
200201
Бургас
Бургас
Бургас
Начално базово училище „Михаил Лъкатник“
20.
200205
Бургас
Бургас
Бургас
Основно училище „Петко Рачев Славейков“
21.
200206
Бургас
Бургас
Бургас
Основно училище „Свети княз Борис І“
22.
200207
Бургас
Бургас
Бургас
Основно училище „Любен Каравелов“
23.
200209
Бургас
Бургас
Бургас
Основно училище „Антон Страшимиров“
24.
200210
Бургас
Бургас
Бургас
Основно училище „Свети Климент Охридски“
25.
200211
Бургас
Бургас
Бургас
Основно училище „Георги Бенковски“
26.
200212
Бургас
Бургас
Бургас
Основно училище „Пейо Крачолов Яворов“
27.
200213
Бургас
Бургас
Бургас
Основно училище „Васил Априлов“
28.
200214
Бургас
Бургас
Бургас
Основно училище „Братя Миладинови“
29.
200215
Бургас
Бургас
Бургас
Основно училище „Елин Пелин“
30.
200216
Бургас
Бургас
Бургас
Обединено училище „Васил Левски“
31.
200217
Бургас
Бургас
Бургас
Основно училище „Христо Ботев“
32.
200219
Бургас
Бургас
Бургас
Основно училище „Христо Ботев“
33.
200222
Бургас
Бургас
Бургас
Основно училище „Иван Вазов“
34.
200223
Бургас
Бургас
Бургас
Основно училище „Христо Ботев“
35.
200227
Бургас
Бургас
Бургас
Средно училище „Иван Вазов“
36.
200228
Бургас
Бургас
Бургас
Средно училище „Йордан Йовков“
37.
200229
Бургас
Бургас
Бургас
Средно училище „Епископ Константин Преславски“
38.
200231
Бургас
Бургас
Бургас
Средно училище „Добри Чинтулов“
39.
200232
Бургас
Бургас
Бургас
Средно училище „Константин Петканов“
40.
200235
Бургас
Бургас
Бургас
Профилирана гимназия за романски езици „Георги Стойков Раковски“
41.
200237
Бургас
Бургас
Бургас
Немска езикова гимназия „Гьоте“
42.
200238
Бургас
Бургас
Бургас
Профилирана гимназия за чужди езици „Васил Левски“
43.
200241
Бургас
Бургас
Бургас
Основно училище „Александър Георгиев – Коджакафалията“
44.
200243
Бургас
Бургас
Бургас
Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов „Свети Никола“
45.
200244
Бургас
Бургас
Бургас
Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника
46.
200246
Бургас
Бургас
Бургас
Търговска гимназия
47.
200247
Бургас
Бургас
Бургас
Професионална гимназия по химични технологии „Акад. Н. Д. Зелинский“
48.
200248
Бургас
Бургас
Бургас
Професионална гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов“
49.
200249
Бургас
Бургас
Бургас
Професионална гимназия по транспорт
50.
200250
Бургас
Бургас
Бургас
Професионална техническа гимназия
51.
200252
Бургас
Бургас
Бургас
Професионална гимназия по сградостроителство и инсталации „Пеньо Пенев“
52.
200224
Бургас
Бургас
Маринка
Основно училище „Христо Ботев“
53.
200404
Бургас
Карнобат
Карнобат
Основно училище „Христо Смирненски“
54.
200412
Бургас
Карнобат
Карнобат
Средно училище „Христо Ботев“
55.
200608
Бургас
Несебър
Несебър
Средно училище „Любен Каравелов“
56.
200601
Бургас
Несебър
Обзор
Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“
57.
200605
Бургас
Несебър
Равда
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
58.
200704
Бургас
Поморие
Ахелой
Основно училище „Христо Ботев“
59.
200707
Бургас
Поморие
Гълъбец
Основно училище „Георги Стойков Раковски“
60.
200703
Бургас
Поморие
Поморие
Основно училище „Христо Ботев“
61.
200910
Бургас
Руен
Дъскотна
Основно училище „Климент Охридски“
62.
200932
Бургас
Руен
Руен
Средно училище „Елин Пелин“
63.
201009
Бургас
Созопол
Созопол
Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“
64.
201305
Бургас
Царево
Царево
Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“
65.
403559
Варна
Аврен
Аврен
Частно средно училище „Юрий Гагарин“
66.
400093
Варна
Аксаково
Любен
Каравелово
Обединено училище „Иван Вазов“
67.
400003
Варна
Варна
Варна
Основно училище „Антон Страшимиров“
68.
400008
Варна
Варна
Варна
Основно училище „Захари Стоянов“
69.
400011
Варна
Варна
Варна
Основно училище „Йордан Йовков“
70.
400015
Варна
Варна
Варна
Основно училище „Капитан Петко Войвода“
71.
400018
Варна
Варна
Варна
Основно училище „Панайот Волов“
72.
400020
Варна
Варна
Варна
Основно училище „Петко Рачов Славейков“
73.
400026
Варна
Варна
Варна
Основно училище „Христо Ботев“
74.
400028
Варна
Варна
Варна
Основно училище „Цар Симеон І“
75.
400030
Варна
Варна
Варна
Седмо средно училище „Найден Геров“
76.
400034
Варна
Варна
Варна
Средно училище „Гео Милев“
77.
400037
Варна
Варна
Варна
Средно училище „Любен Каравелов“
78.
400039
Варна
Варна
Варна
Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“
79.
400042
Варна
Варна
Варна
ІV езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“
80.
400045
Варна
Варна
Варна
Първа езикова гимназия
81.
400046
Варна
Варна
Варна
Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“
82.
400061
Варна
Варна
Варна
Частно средно училище „Аз съм българче“
83.
400065
Варна
Варна
Варна
Частно основно училище „Прогресивно образование 2“ – Варна
84.
400074
Варна
Варна
Варна
Частна профилирана гимназия „Антоан дьо Сент-Екзюпери“
85.
400075
Варна
Варна
Варна
Частно основно училище „Малкият принц“
86.
400167
Варна
Варна
Варна
Частно основно училище „Феникс 2020“
87.
402183
Варна
Варна
Варна
Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“
88.
403534
Варна
Варна
Варна
Професионална гимназия по туризъм „Професор д-р Асен Златаров“
89.
403536
Варна
Варна
Варна
III основно училище „Ангел Кънчев“
90.
403558
Варна
Варна
Варна
Частно средно училище „Мечтатели“
91.
400152
Варна
Провадия
Блъсково
Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“
92.
400148
Варна
Провадия
Провадия
Средно училище „Димитър Благоев“
93.
300102
Велико
Търново
Велико
Търново
Велико
Търново
Основно училище „Бачо Киро“
94.
300103
Велико
Търново
Велико
Търново
Велико
Търново
Основно училище „Св. Патриарх Евтимий“
95.
300104
Велико
Търново
Велико
Търново
Велико
Търново
Основно училище „Димитър Благоев“
96.
300105
Велико
Търново
Велико
Търново
Велико
Търново
Основно училище „Петко Рачев Славейков“
97.
300122
Велико
Търново
Велико
Търново
Велико
Търново
Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“
98.
300124
Велико
Търново
Велико
Търново
Велико
Търново
Средно училище „Емилиян Станев“
99.
300126
Велико
Търново
Велико
Търново
Велико
Търново
Средно училище „Владимир Комаров“
100.
300116
Велико
Търново
Велико
Търново
Килифарево
Основно училище „Неофит Рилски“
101.
300113
Велико
Търново
Велико
Търново
Самоводене
Основно училище „Христо Смирненски“
102.
300216
Велико
Търново
Горна
Оряховица
Горна Оряховица
Средно училище „Георги Измирлиев“
103.
300217
Велико
Търново
Горна
Оряховица
Горна Оряховица
Средно училище „Вичо Грънчаров“
104.
300208
Велико
Търново
Горна
Оряховица
Долна Оряховица
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
105.
300212
Велико
Търново
Горна
Оряховица
Поликраище
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
106.
300405
Велико
Търново
Златарица
Златарица
Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „Никола Златарски“
107.
300506
Велико
Търново
Лясковец
Джулюница
Обединено училище „Петко Рачев Славейков“
108.
300501
Велико
Търново
Лясковец
Лясковец
Начално училище „Цани Гинчев“
109.
300602
Велико
Търново
Павликени
Павликени
Основно училище „Св. Климент Охридски“
110.
300618
Велико
Търново
Павликени
Павликени
Средно училище „Бачо Киро“
111.
300814
Велико
Търново
Свищов
Свищов
Средно училище „Цветан Радославов“
112.
300816
Велико
Търново
Свищов
Свищов
Средно училище „Димитър Благоев“
113.
300817
Велико
Търново
Свищов
Свищов
Професионална държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“
114.
300819
Велико
Търново
Свищов
Свищов
Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“
115.
300911
Велико
Търново
Стражица
Стражица
Средно училище „Ангел Каралийчев“
116.
500104
Видин
Видин
Видин
Основно училище „Любен Каравелов“
117.
502035
Видин
Видин
Видин
Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“
118.
503132
Видин
Видин
Видин
Средно училище „Цар Симеон Велики“
119.
503241
Видин
Видин
Видин
Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“
120.
503242
Видин
Видин
Видин
Средно училище „Петко Рачов Славейков“
121.
503312
Видин
Видин
Видин
Основно училище „Иван Вазов“
122.
503322
Видин
Видин
Видин
Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“
123.
500901
Видин
Ново село
Ново село
Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“
124.
601013
Враца
Бяла Слатина
Търнава
Основно училище „Христо Ботев“
125.
601014
Враца
Бяла Слатина
Търнак
Основно училище „Георги Стойков Раковски“
126.
600327
Враца
Враца
Враца
Средно училище „Козма Тричков“
127.
602041
Враца
Враца
Враца
Основно училище „Васил Левски“
128.
603057
Враца
Враца
Враца
Средно училище „Отец Паисий“
129.
603065
Враца
Враца
Враца
Професионална техническа гимназия „Н. Й. Вапцаров“
130.
603067
Враца
Враца
Враца
Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство
131.
602092
Враца
Мездра
Мездра
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
132.
602115
Враца
Оряхово
Селановци
Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“
133.
700103
Габрово
Габрово
Габрово
Основно училище „Неофит Рилски“
134.
700112
Габрово
Габрово
Габрово
Основно училище „Христо Ботев“
135.
700114
Габрово
Габрово
Габрово
Средно училище „Райчо Каролев“
136.
700116
Габрово
Габрово
Габрово
Природоматематическа гимназия „Академик Иван Гюзелев“
137.
700118
Габрово
Габрово
Габрово
Професионална техническа гимназия
„Д-р Никола Василиади“
138.
700315
Габрово
Севлиево
Петко Славейков
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
139.
700308
Габрово
Севлиево
Севлиево
Основно училище „Стефан Пешев“
140.
700318
Габрово
Севлиево
Севлиево
Средно училище „Васил Левски“
141.
700403
Габрово
Трявна
Трявна
Средно училище „Петко Рачев Славейков“
142.
2902503
Габрово
Трявна
Трявна
Национална гимназия за приложни изкуства Тревненска школа
143.
800073
Добрич
Генерал
Тошево
Генерал
Тошево
Основно училище „Христо Смирненски“
144.
800074
Добрич
Генерал
Тошево
Генерал
Тошево
Средно училищe „Никола Йонков Вапцаров“
145.
800076
Добрич
Генерал Тошево
Генерал
Тошево
Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“
146.
800008
Добрич
Добрич
Добрич
Основно училище „Стефан Караджа“
147.
800013
Добрич
Добрич
Добрич
Средно училище „Димитър Талев“
148.
800016
Добрич
Добрич
Добрич
Средно училище „Любен Каравелов“
149.
800023
Добрич
Добрич
Добрич
Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“
150.
800112
Добрич
Добрич
Добрич
Частно основно училище „Мария Монтесори“
151.
800325
Добрич
Добрич
Добрич
Сдружение Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество „Райко Цончев“
152.
800326
Добрич
Добрич
Добрич
Частно средно училище с профилирана подготовка по чужди езици и математика „Леонардо да Винчи“
153.
800082
Добрич
Каварна
Каварна
Средно училище „Стефан Караджа“
154.
800109
Добрич
Шабла
Шабла
Средно училище „Асен Златаров“
155.
909201
Кърджали
Ардино
Ардино
Средно училище „Васил Левски“
156.
909501
Кърджали
Крумовград
Крумовград
Средно училище „Васил Левски“
157.
909103
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Средно училище „Йордан Йовков“
158.
909105
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Средно училище „Отец Паисий“ с природоматематическа насоченост
159.
909106
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Средно училище „Петко Рачов Славейков“
160.
909107
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Езикова гимназия „Христо Ботев“
161.
909108
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“
162.
909111
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Професионална гимназия по облекло и дизайн „Евридика“
163.
909116
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
164.
909128
Кърджали
Кърджали
Миладиново
Основно училище „Христо Ботев“
165.
909136
Кърджали
Кърджали
Рани лист
Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“
166.
1000038
Кюстендил
Дупница
Дупница
Основно училище „Евлоги Георгиев“
167.
1000052
Кюстендил
Дупница
Дупница
Профилирана гимназия „Христо Ботев“
168.
1000330
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Основно училище „Професор Марин Дринов“
169.
1000380
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Начално училище „Свети Климент Охридски“
170.
1000550
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“
171.
1001380
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Професионална гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев“
172.
1001830
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
173.
1100301
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Основно училище „Васил Левски“
174.
1100304
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Основно училище „Христо Никифоров“
175.
1100316
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Средно училище „Тодор Кирков“
176.
1100320
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Профилирана природо-математическа гимназия
177.
1100322
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Професионална гимназия по механоелектротехника
178.
1100329
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър Димов“
179.
1100404
Ловеч
Луковит
Дерманци
Обединено училище „Неофит Рилски“
180.
1100402
Ловеч
Луковит
Луковит
Средно училище „Алеко Константинов“
181.
1100509
Ловеч
Тетевен
Тетевен
Средно училище „Георги Бенковски“
182.
1100511
Ловеч
Тетевен
Тетевен
Национална професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“
183.
1100107
Ловеч
Троян
Дебнево
Основно училище „Иван Вазов“
184.
1100609
Ловеч
Троян
Орешак
Основно училище „Васил Левски“
185.
1100601
Ловеч
Троян
Троян
Основно училище „Иван Хаджийски“
186.
1100612
Ловеч
Троян
Троян
Средно училище „Васил Левски“
187.
1100614
Ловеч
Троян
Троян
Начално училище „Св. св. Кирил и Методий“
188.
1203001
Монтана
Бойчиновци
Лехчево
Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“
189.
1207001
Монтана
Вълчедръм
Вълчедръм
Първо основно училище „Васил Левски“
190.
1207002
Монтана
Вълчедръм
Вълчедръм
Второ основнo училище „Иван Вaзов“
191.
1208002
Монтана
Вършец
Вършец
Средно училище „Иван Вазов“
192.
1209005
Монтана
Лом
Лом
Средно училище „Димитър Маринов“
193.
1209012
Монтана
Лом
Лом
Професионална гимназия по производствени технологии
194.
1201002
Монтана
Монтана
Монтана
Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Богдан“
195.
1201003
Монтана
Монтана
Монтана
Първо основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
196.
1201004
Монтана
Монтана
Монтана
Второ средно училище „Никола Йонков Вапцаров“
197.
1201011
Монтана
Монтана
Монтана
Седмо средно училище „Йордан Радичков“
198.
1201021
Монтана
Монтана
Монтана
Финансово-стопанска професионална гимназия „Васил Левски“
199.
1301674
Пазарджик
Велинград
Велинград
Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“
200.
1301699
Пазарджик
Велинград
Велинград
Основно училище „Христо Ботев“
201.
1301707
Пазарджик
Велинград
Велинград
Основно училище „Георги Бенковски“
202.
1302573
Пазарджик
Велинград
Велинград
Средно училище „Васил Левски“
203.
1304231
Пазарджик
Велинград
Велинград
Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов“
204.
1306811
Пазарджик
Велинград
Велинград
Основно училище „Неофит Рилски“
205.
1301852
Пазарджик
Велинград
Драгиново
Средно училище „Методий Драгинов“
206.
1301139
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Професионална гимназия по икономика и мениджмънт
207.
1301717
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Oсновно училище „Професор Иван Батаклиев“
208.
1302534
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Основно училище „Христо Ботев“
209.
1302961
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Професионална гимназия по химични и хранителни технологии
210.
1304332
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Професионална гимназия по строителство и архитектура
211.
1307267
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Основно училище „Любен Каравелов“
212.
1301731
Пазарджик
Панагюрище
Панагюрище
Основно училище „Професор Марин Дринов“
213.
1302623
Пазарджик
Панагюрище
Панагюрище
Средно училище „Нешо Бончев“
214.
1301763
Пазарджик
Пещера
Пещера
Основно училище „Свети Патриарх Евтимий“
215.
1301770
Пазарджик
Ракитово
Ракитово
Средно училище „Свети Климент Охридски“
216.
1301788
Пазарджик
Септември
Септември
Средно училище „Христо Ботев“
217.
1403218
Перник
Перник
Батановци
Основно училище „Христо Ботев“
218.
1403223
Перник
Перник
Дивотино
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
219.
1403228
Перник
Перник
Драгичево
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
220.
1403222
Перник
Перник
Кладница
Основно училище „Свети Климент Охридски“
221.
1403201
Перник
Перник
Перник
Основно училище „Свети Иван Рилски“
222.
1403205
Перник
Перник
Перник
Х основно училище „Алеко Константинов“
223.
1403206
Перник
Перник
Перник
ХІ основно училище „Елин Пелин“
224.
1403214
Перник
Перник
Перник
VI средно училище „Св. св. Кирил и Методий“
225.
1403215
Перник
Перник
Перник
XVI основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
226.
1403216
Перник
Перник
Перник
Средно училище с разширено изучаване на чужди езици „Д-р Петър Берон“
227.
1403219
Перник
Перник
Перник
Природоматематическа гимназия „Христо Смирненски“
228.
1403220
Перник
Перник
Перник
Гимназия с преподаване на чужди езици „Симеон Радев“
229.
1403236
Перник
Перник
Перник
Професионална гимназия по икономика
230.
1403227
Перник
Перник
Ярджиловци
Основно училище „Отец Паисий“
231.
1403648
Перник
Радомир
Радомир
Начално училище „Архимандрит Зиновий“
232.
1500702
Плевен
Белене
Белене
Основно училище „Васил Левски“
233.
1500807
Плевен
Гулянци
Гулянци
Средно училище „Христо Смирненски“
234.
1500903
Плевен
Долна
Митрополия
Божурица
Основно училище „Христо Ботев“
235.
1500915
Плевен
Долна
Митрополия
Тръстеник
Средно училище „Евлоги Георгиев“
236.
1500501
Плевен
Долни
Дъбник
Долни
Дъбник
Начално училище „Св. св. Кирил и Методий“
237.
1501102
Плевен
Кнежа
Кнежа
Основно училище „Васил Левски“
238.
1501103
Плевен
Кнежа
Кнежа
Основно училище „Отец Паисий“
239.
1501109
Плевен
Кнежа
Кнежа
Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“
240.
1500603
Плевен
Левски
Асеновци
Основно училище „Христо Ботев“
241.
1500121
Плевен
Плевен
Беглеж
Основно училище „Васил Левски“
242.
1500126
Плевен
Плевен
Бохот
Основно училище „Антон Страшимиров“
243.
1500102
Плевен
Плевен
Плевен
Начално училище „Христо Ботев“
244.
1500110
Плевен
Плевен
Плевен
Основно училище „Д-р Петър Берон“
245.
1500133
Плевен
Плевен
Плевен
Средно училище „Стоян Заимов“
246.
1500135
Плевен
Плевен
Плевен
Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“
247.
1500140
Плевен
Плевен
Плевен
Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“
248.
1500149
Плевен
Плевен
Плевен
Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване
249.
1500153
Плевен
Плевен
Плевен
Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“
250.
1500201
Плевен
Плевен
Плевен
Основно училище „Валери Петров“
251.
1500127
Плевен
Плевен
Търнене
Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“
252.
1500124
Плевен
Плевен
Ясен
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
253.
1500304
Плевен
Пордим
Вълчитрън
Обединено училище „Никола Йонков Вапцаров“
254.
1500216
Плевен
Червен бряг
Койнаре
Средно училище „Христо Смирненски“
255.
1500209
Плевен
Червен бряг
Рупци
Основно училище „Христо Ботев“
256.
1500215
Плевен
Червен бряг
Червен бряг
Средно училище „Д-р Петър Берон“
257.
1500207
Плевен
Червен бряг
Чомаковци
Основно училище „Христо Ботев“
258.
1600116
Пловдив
Асеновград
Асеновград
Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“
259.
1600108
Пловдив
Асеновград
Боянци
Основно училище „Професор-доктор Асен Златаров“
260.
1601301
Пловдив
Карлово
Карлово
Средно училище „Васил Левски“
261.
1601307
Пловдив
Карлово
Розино
Основно училище „Христо Г. Данов“
262.
1601317
Пловдив
Карлово
Христо
Даново
Основно училище „Генерал Карцов“
263.
1601703
Пловдив
„Марица“
Царацово
Основно училище „Дядо Иван Арабаджията“
264.
1602401
Пловдив
Перущица
Перущица
Основно училище „Петър Бонев“
265.
1600026
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Частна професинална гимназия по информатика и компютърни науки „Академик Благовест Сендов“
266.
1690142
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Основно училище „Алеко Константинов“
267.
1690146
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Основно училище „Д-р Петър Берон“
268.
1690148
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Основно училище „Екзарх Антим І“
269.
1690150
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Средно училище „Любен Каравелов“
270.
1690154
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“
271.
1690156
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Средно училище „Свети Патриарх Евтимий“
272.
1690341
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Основно училище „Васил Петлешков“
273.
1690343
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Основно училище „Елин Пелин“
274.
1690344
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Основно училище „Тодор Каблешков“
275.
1690345
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“
276.
1690346
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Математическа гимназия „Академик Кирил Попов“
277.
1690441
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Начално училище „Христо Ботев“
278.
1690445
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Основно училище „Райна Княгиня“
279.
1690447
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“
280.
1690448
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Средно училище „Христо Груев Данов“
281.
1690450
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Езикова гимназия „Иван Вазов“
282.
1690542
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Средно училище „Братя Миладинови“
283.
1690543
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Начално училище „Климент Охридски“
284.
1690544
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Основно училище „Димитър Талев“
285.
1690547
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Основно училище „Яне Сандански“
286.
1690549
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Средно училище „Константин Величков“
287.
1690643
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Средно училище „Свети Седмочисленици“
288.
1690644
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Средно училище „Свети Софроний Врачански“
289.
1690645
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Средно училище „Черноризец Храбър“
290.
1690901
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Частно средно училище „Дружба“
291.
1690912
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Частно основно училище „Бъдеще“
292.
1602314
Пловдив
Първомай
Първомай
Средно училище „Проф. д-р Асен Златаров“
293.
1602503
Пловдив
Раковски
Раковски
Основно училище „Христо Смирненски“
294.
1602605
Пловдив
„Родопи“
Брестовица
Основно училище „Христо Ботев“
295.
1602808
Пловдив
Садово
Болярци
Основно училище „Георги Сава Раковски“
296.
1602804
Пловдив
Садово
Чешнегирово
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
297.
1601363
Пловдив
Сопот
Сопот
Професионална гимназия „Генерал Владимир Заимов“
298.
1602904
Пловдив
Стамболийски
Стамболийски
Обединено училище „Христо Ботев“ – гр. Стамболийски
299.
1602907
Пловдив
Стамболийски
Стамболийски
Средно училище „Отец Паисий“
300.
1603708
Пловдив
Хисаря
Хисаря
Средно училище „Христо Смирненски“
301.
1701413
Разград
Исперих
Подайва
Основно училище „Отец Паисий“
302.
1701601
Разград
Кубрат
Кубрат
Средно училище „Христо Ботев“
303.
1701602
Разград
Кубрат
Кубрат
Професионална гимназия
304.
1701608
Разград
Кубрат
Юпер
Основно училище „Свети Климент“
305.
1701703
Разград
Лозница
Сейдол
Основно училище „Виделина“
306.
1702602
Разград
Разград
Разград
Национална професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“
307.
1702603
Разград
Разград
Разград
Професионална гимназия по химични технологии и биотехнологии „Мария Кюри“
308.
1702611
Разград
Разград
Разград
Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“
309.
1702613
Разград
Разград
Разград
Основно училище „Васил Левски“
310.
1702615
Разград
Разград
Разград
Основно училище „Иван Сергеевич Тургенев“
311.
1702629
Разград
Разград
Разград
Професионална гимназия по облекло „Станка Николица Спасо-Еленина“
312.
1802001
Русе
Бяла
Бяла
Начално училище „Св. св. Кирил и Методий“
313.
1802002
Русе
Бяла
Бяла
Начално училище „Петко Рачев Славейков“
314.
1806102
Русе
Русе
Русе
Основно училище „Любен Каравелов“
315.
1806103
Русе
Русе
Русе
Основно училище „Ангел Кънчев“
316.
1806104
Русе
Русе