Президент на Републиката
брой: 61, от дата 2.8.2022 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.10


Указ № 213 за разпускане на Четиридесет и седмото Народно събрание на 2 август 2022 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

 

УКАЗ № 213
На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
1. Разпускам Четиридесет и седмото Народно събрание на 2 август 2022 г.
2. Насрочвам избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.
Издаден в София на 1 август 2022 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Надежда Йорданова
4822