Народно събрание
брой: 106, от дата 15.12.2021 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Решение за избиране на Министерски съвет на Република България

 

РЕШЕНИЕ
за избиране на Министерски съвет на Република България
Народното събрание на основание чл. 84, т. 6 и чл. 108 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
1. Избира:
Асен Васков Василев за заместник министър-председател по еврофондовете и министър на финансите;
Калина Бориславова Константинова за заместник министър-председател по ефективно управление;
Корнелия Петрова Нинова за заместник министър-председател по икономиката и индустрията и министър на икономиката и индустрията;
Борислав Димитров Сандов за заместник министър-председател по климатични политики и министър на околната среда и водите;
Гроздан Спасов Караджов за заместник министър-председател по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството;
Бойко Илиев Рашков за министър на вътрешните работи;
Теодора Димитрова Генчовска за министър на външните работи;
Георги Янчев Гьоков за министър на труда и социалната политика;
Стефан Динчев Янев за министър на отбраната;
Надежда Георгиева Йорданова за министър на правосъдието;
Николай Денков Денков за министър на образованието и науката;
Асена Христова Сербезова за министър на здравеопазването;
Атанас Петров Атанасов за министър на културата;
Иван Валентинов Иванов за министър на земеделието;
Николай Йорданов Събев за министър на транспорта и съобщенията;
Даниел Максим Лорер за министър на иновациите и растежа;
Божидар Пламенов Божанов за министър на електронното управление;
Александър Ангелов Николов за министър на енергетиката;
Христо Танчев Проданов за министър на туризма;
Радостин Петев Василев за министър на спорта.
2. Правомощията на служебното правителство, назначено с Указ № 244 на Президента на Република България от 14 септември 2021 г. (ДВ, бр. 77 от 2021 г.), са прекратени.
Решението е прието от 47-ото Народно събрание на 13 декември 2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Никола Минчев
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието: Надежда Йорданова
7718