Министерски съвет
брой: 93, от дата 9.11.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.35


Постановление № 371 от 4 ноември 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 371 ОТ 4 НОЕМВРИ 2021 Г.
за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер 15 400 000 лв. за институции в системата на предучилищното и училищното образование, както следва:
1. по бюджетите на общините за 2021 г. – 13 691 607 лв., разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2021 г. – 52 466 лв.;
3. по бюджета на Министерството на културата за 2021 г. – 158 772 лв.;
4. по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. – 1 497 155 лв., в т.ч. за трансфер за Техническия университет – София, 26 117 лв.
(2) Допълнителните разходи/трансфери по ал. 1 се предоставят на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за мерки и дейности, свързани с превенция и ограничаване разпространението на COVID-19, в т.ч. за дезинфекционни материали, уреди за пречистване на въздух и други, включително за тестове за откриване на SARS-CoV-2 на педагогическия персонал, в случай че същите не могат да бъдат осигурени в пълен обем от РЗИ. Разпределението на средствата по образователни институции се публикува на интернет страницата на Министерството на образованието и науката.
Чл. 2. (1) Допълнителните разходи/трансфери по чл. 1 да се осигурят за сметка на:
1. предвидените разходи за образование в централния бюджет за 2021 г. – 7 400 000 лв.;
2. резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. – 8 000 000 лв.
(2) Допълнителните трансфери по чл. 1, ал. 1, т. 1 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да се увеличат разходите по „Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време“, бюджетна програма „Спорт за учащи“, по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2021 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да се увеличат показателите по чл. 25, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 3 да се увеличат разходите по „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“, по бюджета на Министерството на културата за 2021 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 3 да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Чл. 5. (1) Със сумата 1 471 038 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Училищно образование“ – 1 466 288 лв., бюджетна програма „Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование“ – 950 лв., и бюджетна програма „Развитие на способностите на децата и учениците“ – 3800 лв., по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
Чл. 6. Министърът на образованието и науката, министърът на младежта и спорта и министърът на културата да извършат съответните промени по бюджетите си за 2021 г. и да уведомят министъра на финансите.
Чл. 7. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3 и чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55a от Закона за публичните финанси и чл. 1, ал. 5, т. 17 и ал. 7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на разпоредителите с бюджет по чл. 6 и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
Приложение към чл. 1, ал. 1, т. 1
Разпределение на допълнителните трансфери по бюджетите на общините

Община
Област
Средства
(в лв.)
Банско
Благоевград
30 274
Белица
Благоевград
24 962
Благоевград
Благоевград
177 676
Гоце Делчев
Благоевград
81 875
Гърмен
Благоевград
39 952
Кресна
Благоевград
8 015
Петрич
Благоевград
104 305
Разлог
Благоевград
45 867
Сандански
Благоевград
90 247
Сатовча
Благоевград
33 679
Симитли
Благоевград
25 266
Струмяни
Благоевград
8 744
Хаджидимово
Благоевград
20 065
Якоруда
Благоевград
20 945
Айтос
Бургас
61 175
Бургас
Бургас
534 973
Камено
Бургас
14 351
Карнобат
Бургас
53 437
Малко Търново
Бургас
4 814
Несебър
Бургас
58 393
Поморие
Бургас
51 123
Приморско
Бургас
10 298
Руен
Бургас
64 233
Созопол
Бургас
21 271
Средец
Бургас
32 461
Сунгурларе
Бургас
26 181
Царево
Бургас
18 811
Аврен
Варна
14 428
Аксаково
Варна
35 587
Белослав
Варна
23 203
Бяла
Варна
6 626
Варна
Варна
682 621
Ветрино
Варна
7 071
Вълчи дол
Варна
19 225
Девня
Варна
14 748
Долни чифлик
Варна
38 877
Дългопол
Варна
28 244
Провадия
Варна
45 639
Суворово
Варна
19 099
Велико Търново
Велико Търново
166 761
Горна Оряховица
Велико Търново
72 132
Елена
Велико Търново
18 249
Златарица
Велико Търново
8 370
Лясковец
Велико Търново
17 681
Павликени
Велико Търново
37 202
Полски Тръмбеш
Велико Търново
20 369
Свищов
Велико Търново
50 389
Стражица
Велико Търново
24 846
Сухиндол
Велико Търново
3 876
Белоградчик
Видин
11 524
Бойница
Видин
1 863
Брегово
Видин
4 987
Видин
Видин
92 883
Грамада
Видин
1 983
Димово
Видин
12 033
Кула
Видин
5 075
Макреш
Видин
1 379
Ново село
Видин
3 580
Ружинци
Видин
10 282
Чупрене
Видин
2 476
Борован
Враца
10 432
Бяла Слатина
Враца
50 627
Враца
Враца
149 367
Козлодуй
Враца
46 067
Криводол
Враца
14 888
Мездра
Враца
36 787
Мизия
Враца
10 960
Оряхово
Враца
17 544
Роман
Враца
11 216
Хайредин
Враца
7 806
Габрово
Габрово
85 392
Дряново
Габрово
12 224
Севлиево
Габрово
60 245
Трявна
Габрово
13 301
Балчик
Добрич
32 890
Генерал Тошево
Добрич
20 223
Добрич
Добрич
154 504
Добричка
Добрич
29 562
Каварна
Добрич
25 423
Крушари
Добрич
7 190
Тервел
Добрич
26 205
Шабла
Добрич
7 024
Ардино
Кърджали
14 369
Джебел
Кърджали
13 426
Кирково
Кърджали
32 328
Крумовград
Кърджали
37 021
Кърджали
Кърджали
157 415
Момчилград
Кърджали
23 925
Черноочене
Кърджали
14 534
Бобов дол
Кюстендил
9 016
Бобошево
Кюстендил
2 111
Дупница
Кюстендил
79 518
Кочериново
Кюстендил
6 239
Кюстендил
Кюстендил
89 138
Невестино
Кюстендил
3 576
Рила
Кюстендил
3 098
Сапарева баня
Кюстендил
10 446
Трекляно
Кюстендил
1 214
Априлци
Ловеч
5 006
Летница
Ловеч
7 285
Ловеч
Ловеч
82 139
Луковит
Ловеч
42 894
Тетевен
Ловеч
39 968
Троян
Ловеч
48 941
Угърчин
Ловеч
12 626
Ябланица
Ловеч
18 780
Берковица
Монтана
28 609
Бойчиновци
Монтана
12 398
Брусарци
Монтана
8 376
Вълчедръм
Монтана
16 940
Вършец
Монтана
15 936
Георги Дамяново
Монтана
3 064
Лом
Монтана
44 398
Медковец
Монтана
7 501
Монтана
Монтана
97 184
Чипровци
Монтана
2 098
Якимово
Монтана
5 955
Батак
Пазарджик
9 225
Белово
Пазарджик
12 386
Брацигово
Пазарджик
11 032
Велинград
Пазарджик
85 553
Лесичово
Пазарджик
6 883
Пазарджик
Пазарджик
211 006
Панагюрище
Пазарджик
38 385
Пещера
Пазарджик
32 825
Ракитово
Пазарджик
31 539
Септември
Пазарджик
43 597
Стрелча
Пазарджик
8 014
Сърница
Пазарджик
11 262
Брезник
Перник
9 864
Земен
Перник
2 757
Ковачевци
Перник
828
Перник
Перник
173 058
Радомир
Перник
28 701
Трън
Перник
6 542
Белене
Плевен
12 436
Гулянци
Плевен
17 884
Долна
Митрополия
Плевен
27 659
Долни Дъбник
Плевен
21 698
Искър
Плевен
10 358
Левски
Плевен
27 468
Никопол
Плевен
10 426
Плевен
Плевен
255 349
Пордим
Плевен
12 634
Червен бряг
Плевен
50 183
Кнежа
Плевен
29 810
Асеновград
Пловдив
113 303
Брезово
Пловдив
12 447
Калояново
Пловдив
15 686
Карлово
Пловдив
91 515
Кричим
Пловдив
14 203
Лъки
Пловдив
3 221
„Марица“
Пловдив
54 510
Перущица
Пловдив
10 486
Пловдив
Пловдив
723 996
Първомай
Пловдив
48 523
Раковски
Пловдив
59 287
„Родопи“
Пловдив
43 415
Садово
Пловдив
30 254
Стамболийски
Пловдив
34 487
Съединение
Пловдив
12 679
Хисаря
Пловдив
18 859
Куклен
Пловдив
11 645
Сопот
Пловдив
16 409
Завет
Разград
15 247
Исперих
Разград
45 638
Кубрат
Разград
30 322
Лозница
Разград
16 046
Разград
Разград
111 031
Самуил
Разград
11 446
Цар Калоян
Разград
7 352
Борово
Русе
4 586
Бяла
Русе
18 284
Ветово
Русе
20 556
Две могили
Русе
14 448
Иваново
Русе
6 341
Русе
Русе
270 816
Сливо поле
Русе
13 735
Ценово
Русе
5 341
Алфатар
Силистра
3 051
Главиница
Силистра
15 329
Дулово
Силистра
55 816
Кайнарджа
Силистра
16 392
Силистра
Силистра
79 802
Ситово
Силистра
9 267
Тутракан
Силистра
24 596
Котел
Сливен
31 941
Нова Загора
Сливен
67 946
Сливен
Сливен
261 525
Твърдица
Сливен
38 681
Баните
Смолян
5 211
Борино
Смолян
4 269
Девин
Смолян
20 056
Доспат
Смолян
15 628
Златоград
Смолян
20 437
Мадан
Смолян
19 600
Неделино
Смолян
7 924
Рудозем
Смолян
21 430
Смолян
Смолян
73 518
Чепеларе
Смолян
13 600
Столична
София-град
2 415 759
Антон
София област
2 428
Божурище
София област
19 538
Ботевград
София област
65 018
Годеч
София област
7 374
Горна Малина
София област
13 174
Долна баня
София област
11 225
Драгоман
София област
6 158
Елин Пелин
София област
49 491
Етрополе
София област
28 132
Златица
София област
12 165
Ихтиман
София област
42 324
Копривщица
София област
4 230
Костенец
София област
26 903
Костинброд
София област
31 756
Мирково
София област
2 814
Пирдоп
София област
13 330
Правец
София област
23 492
Самоков
София област
72 157
Своге
София област
26 607
Сливница
София област
18 170
Чавдар
София област
2 215
Челопеч
София област
5 035
Братя Даскалови
Стара Загора
13 081
Гурково
Стара Загора
11 824
Гълъбово
Стара Загора
24 350
Казанлък
Стара Загора
140 901
Мъглиж
Стара Загора
24 409
Николаево
Стара Загора
14 024
Опан
Стара Загора
3 252
Павел баня
Стара Загора
28 975
Раднево
Стара Загора
32 981
Стара Загора
Стара Загора
300 016
Чирпан
Стара Загора
46 635
Антоново
Търговище
7 622
Омуртаг
Търговище
28 580
Опака
Търговище
8 386
Попово
Търговище
46 886
Търговище
Търговище
105 743
Димитровград
Хасково
87 995
Ивайловград
Хасково
10 198
Любимец
Хасково
20 208
Маджарово
Хасково
3 416
Минерални бани
Хасково
8 620
Свиленград
Хасково
46 405
Симеоновград
Хасково
17 411
Стамболово
Хасково
9 289
Тополовград
Хасково
17 702
Харманли
Хасково
44 924
Хасково
Хасково
194 566
Велики Преслав
Шумен
15 492
Венец
Шумен
9 965
Върбица
Шумен
18 518
Каолиново
Шумен
22 159
Каспичан
Шумен
14 623
Никола Козлево
Шумен
14 602
Нови пазар
Шумен
37 307
Смядово
Шумен
10 656
Хитрино
Шумен
4 993
Шумен
Шумен
190 842
Болярово
Ямбол
5 630
Елхово
Ямбол
27 427
Стралджа
Ямбол
24 786
„Тунджа“
Ямбол
28 668
Ямбол
Ямбол
162 500
ОБЩО
13 691 607

6837