Народно събрание
брой: 76, от дата 14.9.2021 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.3


Закон за ратифициране на Тристранното споразумение за дарение от и между Република България и Република Северна Македония и Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbH относно управлението и координацията на дарението на ваксина срещу COVID-19, разработена от Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbH, и на Споразумение за дарение между Република България и Република Северна Македония

 

УКАЗ № 234
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
П О С Т А Н О В Я В А М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Тристранното споразумение за дарение от и между Република България и Република Северна Македония и Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbH относно управлението и координацията на дарението на ваксина срещу COVID-19, разработена от Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbH, и на Споразумение за дарение между Република България и Република Северна Македония, приет от 46-ото Народно събрание на 8 септември 2021 г.
Издаден в София на 10 септември 2021 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Янаки Стоилов
ЗАКОН
за ратифициране на Тристранното споразумение за дарение от и между Република България и Република Северна Македония и Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbH относно управлението и координацията на дарението на ваксина срещу COVID-19, разработена от Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbH, и на Споразумение за дарение между Република България и Република Северна Македония
Чл. 1. Ратифицира Тристранното споразумение за дарение от и между Република България и Република Северна Македония и Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbH относно управлението и координацията на дарението на ваксина срещу COVID-19, разработена от Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbH, подписано на 20 август 2021 г., и Споразумението за дарение между Република България и Република Северна Македония, подписано на 20 август 2021 г.
Чл. 2. Разпорежда споразуменията по чл. 1 да не се обнародват в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 46-ото Народно събрание на 8 септември 2021 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Ива Митева
5430