Народно събрание
брой: 70, от дата 24.8.2021 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.4


Решение за избиране на Комисия по икономическа политика, иновации и туризъм


 

РЕШЕНИЕ
за избиране на Комисия по икономическа политика, иновации и туризъм
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 3 и чл. 18, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по икономическа политика, иновации и туризъм се състои от 23 народни представители, от които 6 от Парламентарната група на „Има такъв народ“, 6 от Парламентарната група на „ГЕРБ-СДС“, 4 от Парламентарната група на „БСП за България“, 3 от Парламентарната група на „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, 3 от Парламентарната група на „Движение за права и свободи“, 1 от Парламентарната група на Изправи се БГ! Ние идваме!“.
2. Избира за членове на комисията:
Светослав Георгиев Георгиев,
Ивайло Красимиров Кожухаров,
Росен Кирилов Димов,
Петко Ангелов Кущирев,
Живка Михалева Железова,
Билян Боримиров Кършовски,
Александър Койчев Иванов,
Делян Александров Добрев,
Жечо Дончев Станков,
Красен Георгиев Кръстев,
Николина Панайотова Ангелкова,
Румен Димитров Христов,
Петър Георгиев Кънев,
Стоян Михайлов Мирчев,
Христо Танчев Проданов,
Румен Василев Гечев,
Петър Ясенов Маринов,
Мартин Димитров Димитров,
Димитър Георгиев Найденов,
Йордан Кирилов Цонев,
Адлен Шукри Шевкед,
Сезгин Юсеин Мехмед,
Живко Иванов Табаков.
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство на комисията в състав:
Председател:     Йордан Кирилов Цонев.
Заместник-
председатели:   Росен Кирилов Димов,
                        Александър Койчев Иванов,
                        Петър Георгиев Кънев,
                        Петър Ясенов Маринов.
Решението е прието от 46-ото Народно събрание на 18 август 2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Ива Митева
5107