Президент на Републиката
брой: 66, от дата 10.8.2021 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.4


Указ № 204 за предлагане на Четиридесет и шестото Народно събрание да избере Пламен Николаев Николов за министър-председател на Република България

 

УКАЗ № 204
На основание чл. 99, ал. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Предлагам на Четиридесет и шестото Народно събрание да избере Пламен Николаев Николов за министър-председател на Република България.
Издаден в София на 6 август 2021 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
4876