Президент на Републиката
брой: 65, от дата 6.8.2021 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.31


Указ № 187 за награждаване на акад. Иван Петков Попчев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие

 

УКАЗ № 187
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Награждавам акад. Иван Петков Попчев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие за неговите особено значими заслуги за развитието на математическата наука и информатиката.
Издаден в София на 28 юли 2021 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Стефан Янев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Янаки Стоилов
4751