Президент на Републиката
брой: 39, от дата 12.5.2021 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 129 за назначаване на служебно правителство от 12 май 2021 г.

 

УКАЗ № 129
На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам служебно правителство от 12 май 2021 г.:
Стефан Динчев Янев за служебен министър-председател на Република България;
Гълъб Спасов Донев за служебен заместник министър-председател по икономическите и социалните политики и служебен министър на труда и социалната политика;
Бойко Илиев Рашков за служебен заместник министър-председател по обществен ред и сигурност и служебен министър на вътрешните работи;
Атанас Ангелов Пеканов за служебен заместник министър-председател по управление на европейските средства;
Асен Васков Василев за служебен министър на финансите;
Георги Великов Панайотов за служебен министър на отбраната;
Стойчо Тодоров Кацаров за служебен министър на здравеопазването;
Виолета Колева Комитова за служебен министър на регионалното развитие и благоустройството;
Николай Денков Денков за служебен министър на образованието и науката;
Светлан Христов Стоев за служебен министър на външните работи;
Янаки Боянов Стоилов за служебен министър на правосъдието;
Велислав Величков Минеков за служебен министър на културата;
Асен Петров Личев за служебен министър на околната среда и водите;
Христо Георгиев Бозуков за служебен министър на земеделието, храните и горите;
Георги Георгиев Тодоров за служебен министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
Кирил Петков Петков за служебен министър на икономиката;
Андрей Стефанов Живков за служебен министър на енергетиката;
Стела Иванова Балтова за служебен министър на туризма;
Андрей Георгиев Кузманов за служебен министър на младежта и спорта.
Издаден в София на 10 май 2021 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Десислава Ахладова
3003