Президент на Републиката
брой: 37, от дата 7.5.2021 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 124 за насрочване на частичен избор за кмет на община Благоевград, област Благоевград, на 27 юни 2021 г.

 

УКАЗ № 124
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 463, ал. 5 от Изборния кодекс
ПОСТАНОВЯВАМ:
Насрочвам частичен избор за кмет на община Благоевград, област Благоевград, на 27 юни 2021 г.
Издаден в София на 29 април 2021 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Десислава Ахладова
2903