Президент на Републиката
брой: 111, от дата 31.12.2020 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 307 за наименуване на географски обекти в Антарктика

 

УКАЗ № 307
На основание чл. 98, т. 13 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Наименувам географски обекти в Антарктика, както следва:
– бряг Калиопа – брегова ивица с координати 62°43'50" ю.ш., 61°14'00" з.д.;
– бряг Еагър – брегова ивица с координати 62°44'05" ю.ш., 61°14'00" з.д.;
– бряг Лин – брегова ивица с координати 62°42'45" ю.ш., 61°19'10" з.д.;
– залив Брауро – залив с координати 62°43'15" ю.ш., 61°21'20" з.д.;
– риф Кианида – риф с координати 62°38'32" ю.ш., 61°12'33" з.д.;
– езеро Диомед – езеро с координати 62°36'07" ю.ш., 61°06'40" з.д.;
– езеро Пистирос – езеро с координати 62°38'13" ю.ш., 61°07'59" з.д.;
– езеро Фея – езеро с координати 62°38'27" ю.ш., 61°00'44.5" з.д.;
– езеро Монтемно – езеро с координати 62°38'41" ю.ш., 60°58'17" з.д.;
– Бедечки поток – поток с координати 62°38'14" ю.ш., 60°59'08" з.д.;
– езеро Линзипар – езеро с координати 62°40'24" ю.ш., 60°48'37" з.д.;
– езеро Опицвет – езеро с координати 62°43'37" ю.ш., 60°09'12" з.д.;
– нунатак Дискодуратере – хълм с координати 62°15'00" ю.ш., 59°05'44" з.д.;
– остров Св. Христофор – остров с координати 66°14'58" ю.ш., 67°07'16" з.д.;
– остров Бона Мансио – остров с координати 66°15'06" ю.ш., 67°06'25" з.д.;
– остров Св. Бригита – остров с координати 66°25'06" ю.ш., 67°07'35" з.д.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 22 декември 2020 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Десислава Ахладова
9791