Президент на Републиката
брой: 99, от дата 20.11.2020 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 240 за награждаване на Руси Иванов Чанев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен

 

УКАЗ № 240
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Награждавам Руси Иванов Чанев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен за особено значимите му заслуги в областта на културата и изкуството.
Издаден в София на 16 ноември 2020 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Десислава Ахладова
8946