Президент на Републиката
брой: 99, от дата 20.11.2020 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 239 за награждаване на Иван Ничев Иванов с орден „Стара планина“ първа степен

 

УКАЗ № 239
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Награждавам Иван Ничев Иванов с орден „Стара планина“ първа степен за изключително големите му заслуги в областта на културата и изкуството.
Издаден в София на 16 ноември 2020 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Десислава Ахладова
8945