Президент на Републиката
брой: 99, от дата 20.11.2020 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 238 за награждаване на проф. Пламен Христов Павлов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен

 

УКАЗ № 238
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Награждавам проф. Пламен Христов Павлов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен за неговите големи заслуги в областта на образованието и популяризирането на българската история.
Издаден в София на 16 ноември 2020 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Десислава Ахладова
8944