Президент на републиката
брой: 37, от дата 29.4.2005 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 92 за награждаване на д-р Желязко Иванов Христов с орден “Стара планина” първа степен

 

УКАЗ № 92
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Награждавам д-р Желязко Иванов Христов с орден “Стара планина” първа степен за изключително големите му заслуги към Република България и във връзка със 100-годишнината на синдикалното движение в България.
Издаден в София на 26 април 2005 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Симеон Сакскобургготски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Антон Станков
20661