Министерски съвет
брой: 90, от дата 20.10.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.17


Постановление № 283 от 15 октомври 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за закупуване на преносими компютри за нуждите на училищата

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283 ОТ 15 ОКТОМВРИ 2020 Г.
за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за закупуване на преносими компютри за нуждите на училищата
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер 14 000 000 лв. за закупуване на преносими компютри за нуждите на учителите и на учениците в държавните и общинските училища.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:
1. по бюджетите на общините – 12 207 968 лв., разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на младежта и спорта – 53 862 лв.;
3. по бюджета на Министерството на културата – 190 266 лв.;
4. по бюджета на Министерството на образованието и науката – 1 547 904 лв., в т. ч. за трансфер за Техническия университет – София, 21 514 лв.
(3) Средствата по ал. 1 се разпределят и предоставят на държавните и общинските училища за осигуряване на преносими компютри за учителите и учениците съгласно условия и ред, определени със заповед на министъра на образованието и науката. Заповедта, както и минималните характеристики, на които следва да отговарят устройствата, се публикуват на интернет страницата на Министерството на образованието и науката.
Чл. 2. (1) Допълнителните разходи/трансфери по чл. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.
(2) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат разходите по „Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време“, бюджетна програма „Спорт за учащи“, по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат показателите по чл. 25, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се увеличат разходите по „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“, по бюджета на Министерството на културата за 2020 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
Чл. 5. (1) Със сумата 1 526 390 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Училищно образование“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
Чл. 6. Министърът на образованието и науката, министърът на младежта и спорта и министърът на културата да извършат произтичащите промени по съответните бюджети за 2020 г. и да уведомят министъра на финансите.
Чл. 7. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 55а от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката, на министъра на младежта и спорта, на министъра на културата и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател: Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
Приложение към чл. 1, ал. 2, т. 1
Разпределение на допълнителните трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за закупуване на преносими компютри

Община
Област
Средства
(в лв.)
Банско
Благоевград
25 514
Белица
Благоевград
27 348
Благоевград
Благоевград
146 420
Гоце Делчев
Благоевград
74 542
Гърмен
Благоевград
36 854
Кресна
Благоевград
7 004
Петрич
Благоевград
95 052
Разлог
Благоевград
41 356
Сандански
Благоевград
77 712
Сатовча
Благоевград
37 854
Симитли
Благоевград
23 680
Струмяни
Благоевград
7 004
Хаджидимово
Благоевград
21 178
Якоруда
Благоевград
21 178
Айтос
Бургас
56 534
Бургас
Бургас
458 608
Камено
Бургас
13 174
Карнобат
Бургас
53 364
Малко Търново
Бургас
5 336
Несебър
Бургас
50 028
Поморие
Бургас
49 360
Приморско
Бургас
8 838
Руен
Бургас
69 870
Созопол
Бургас
20 344
Средец
Бургас
27 850
Сунгурларе
Бургас
24 846
Царево
Бургас
15 676
Аврен
Варна
17 842
Аксаково
Варна
34 186
Белослав
Варна
20 344
Бяла
Варна
7 004
Варна
Варна
562 012
Ветрино
Варна
6 170
Вълчи дол
Варна
20 344
Девня
Варна
12 340
Долни чифлик
Варна
37 688
Дългопол
Варна
28 182
Провадия
Варна
48 526
Суворово
Варна
19 344
Велико Търново
Велико Търново
144 250
Горна Оряховица
Велико Търново
63 202
Елена
Велико Търново
20 344
Златарица
Велико Търново
9 672
Лясковец
Велико Търново
15 842
Павликени
Велико Търново
33 352
Полски Тръмбеш
Велико Търново
20 178
Свищов
Велико Търново
47 526
Стражица
Велико Търново
23 846
Сухиндол
Велико Търново
4 502
Белоградчик
Видин
12 340
Бойница
Видин
2 668
Брегово
Видин
4 336
Видин
Видин
87 384
Грамада
Видин
1 834
Димово
Видин
12 340
Кула
Видин
5 336
Макреш
Видин
1 834
Ново село
Видин
3 502
Ружинци
Видин
11 506
Чупрене
Видин
3 668
Борован
Враца
9 672
Бяла Слатина
Враца
49 028
Враца
Враца
137 246
Козлодуй
Враца
40 356
Криводол
Враца
15 008
Мездра
Враца
36 186
Мизия
Враца
10 672
Оряхово
Враца
17 676
Роман
Враца
10 672
Хайредин
Враца
8 004
Габрово
Габрово
74 210
Дряново
Габрово
11 340
Севлиево
Габрово
52 028
Трявна
Габрово
13 174
Балчик
Добрич
29 016
Генерал Тошево
Добрич
20 510
Добрич
Добрич
143 918
Добричка
Добрич
31 348
Каварна
Добрич
23 846
Крушари
Добрич
9 004
Тервел
Добрич
25 680
Шабла
Добрич
7 170
Ардино
Кърджали
18 842
Джебел
Кърджали
15 174
Кирково
Кърджали
33 684
Крумовград
Кърджали
35 352
Кърджали
Кърджали
135 578
Момчилград
Кърджали
24 012
Черноочене
Кърджали
17 842
Бобов дол
Кюстендил
8 838
Бобошево
Кюстендил
2 668
Дупница
Кюстендил
76 044
Кочериново
Кюстендил
6 170
Кюстендил
Кюстендил
83 214
Невестино
Кюстендил
4 336
Рила
Кюстендил
2 668
Сапарева баня
Кюстендил
8 672
Трекляно
Кюстендил
1 834
Априлци
Ловеч
4 502
Летница
Ловеч
7 004
Ловеч
Ловеч
75 044
Луковит
Ловеч
41 024
Тетевен
Ловеч
38 020
Троян
Ловеч
45 024
Угърчин
Ловеч
11 340
Ябланица
Ловеч
17 510
Берковица
Монтана
27 182
Бойчиновци
Монтана
13 340
Брусарци
Монтана
8 004
Вълчедръм
Монтана
16 842
Вършец
Монтана
14 008
Георги Дамяново
Монтана
4 502
Лом
Монтана
46 526
Медковец
Монтана
8 004
Монтана
Монтана
88 218
Чипровци
Монтана
2 668
Якимово
Монтана
4 336
Батак
Пазарджик
10 672
Белово
Пазарджик
12 506
Брацигово
Пазарджик
10 672
Велинград
Пазарджик
82 712
Лесичово
Пазарджик
7 170
Пазарджик
Пазарджик
203 780
Панагюрище
Пазарджик
32 352
Пещера
Пазарджик
31 518
Ракитово
Пазарджик
29 016
Септември
Пазарджик
46 024
Стрелча
Пазарджик
7 004
Сърница
Пазарджик
12 506
Брезник
Перник
8 838
Земен
Перник
2 668
Ковачевци
Перник
1 834
Перник
Перник
142 416
Радомир
Перник
27 348
Трън
Перник
6 170
Белене
Плевен
11 506
Гулянци
Плевен
17 676
Долна Митрополия
Плевен
27 514
Долни Дъбник
Плевен
25 680
Искър
Плевен
9 672
Левски
Плевен
28 182
Никопол
Плевен
9 672
Плевен
Плевен
224 796
Пордим
Плевен
10 672
Червен бряг
Плевен
47 526
Кнежа
Плевен
29 182
Асеновград
Пловдив
94 222
Брезово
Пловдив
14 174
Калояново
Пловдив
13 340
Карлово
Пловдив
85 716
Кричим
Пловдив
13 174
Лъки
Пловдив
2 668
„Марица“
Пловдив
46 024
Перущица
Пловдив
9 672
Пловдив
Пловдив
617 704
Първомай
Пловдив
50 526
Раковски
Пловдив
46 360
„Родопи“
Пловдив
36 186
Садово
Пловдив
29 016
Стамболийски
Пловдив
28 016
Съединение
Пловдив
8 838
Хисаря
Пловдив
19 344
Куклен
Пловдив
9 672
Сопот
Пловдив
13 174
Завет
Разград
17 842
Исперих
Разград
44 858
Кубрат
Разград
30 016
Лозница
Разград
20 510
Разград
Разград
91 052
Самуил
Разград
11 506
Цар Калоян
Разград
8 004
Борово
Русе
5 502
Бяла
Русе
19 510
Ветово
Русе
18 510
Две могили
Русе
13 174
Иваново
Русе
6 170
Русе
Русе
230 302
Сливо поле
Русе
12 340
Ценово
Русе
6 336
Алфатар
Силистра
2 668
Главиница
Силистра
16 008
Дулово
Силистра
51 194
Кайнарджа
Силистра
17 842
Силистра
Силистра
64 870
Ситово
Силистра
10 672
Тутракан
Силистра
23 846
Котел
Сливен
37 186
Нова Загора
Сливен
66 538
Сливен
Сливен
231 136
Твърдица
Сливен
34 020
Баните
Смолян
5 336
Борино
Смолян
4 502
Девин
Смолян
24 012
Доспат
Смолян
20 676
Златоград
Смолян
20 344
Мадан
Смолян
21 178
Неделино
Смолян
7 004
Рудозем
Смолян
19 510
Смолян
Смолян
72 040
Чепеларе
Смолян
13 340
Столична
София-град
1 903 148
Антон
София област
2 668
Божурище
София област
14 008
Ботевград
София област
54 198
Годеч
София област
7 004
Горна Малина
София област
12 340
Долна баня
София област
10 506
Драгоман
София област
6 170
Елин Пелин
София област
44 190
Етрополе
София област
26 348
Златица
София област
11 340
Ихтиман
София област
35 688
Копривщица
София област
5 336
Костенец
София област
23 680
Костинброд
София област
26 182
Мирково
София област
2 668
Пирдоп
София област
11 506
Правец
София област
22 012
Самоков
София област
68 372
Своге
София област
27 680
Сливница
София област
16 676
Чавдар
София област
2 668
Челопеч
София област
3 502
Братя Даскалови
Стара Загора
13 506
Гурково
Стара Загора
10 506
Гълъбово
Стара Загора
25 514
Казанлък
Стара Загора
128 740
Мъглиж
Стара Загора
24 680
Николаево
Стара Загора
15 842
Опан
Стара Загора
3 502
Павел баня
Стара Загора
31 850
Раднево
Стара Загора
27 182
Стара Загора
Стара Загора
259 820
Чирпан
Стара Загора
46 692
Антоново
Търговище
9 838
Омуртаг
Търговище
34 352
Опака
Търговище
9 838
Попово
Търговище
49 360
Търговище
Търговище
96 388
Димитровград
Хасково
77 712
Ивайловград
Хасково
13 340
Любимец
Хасково
18 344
Маджарово
Хасково
3 502
Минерални бани
Хасково
8 838
Свиленград
Хасково
42 858
Симеоновград
Хасково
14 842
Стамболово
Хасково
13 340
Тополовград
Хасково
18 510
Харманли
Хасково
43 190
Хасково
Хасково
170 266
Велики Преслав
Шумен
17 008
Венец
Шумен
11 506
Върбица
Шумен
18 510
Каолиново
Шумен
23 012
Каспичан
Шумен
15 008
Никола Козлево
Шумен
15 842
Нови пазар
Шумен
37 020
Смядово
Шумен
11 672
Хитрино
Шумен
7 170
Шумен
Шумен
160 262
Болярово
Ямбол
6 170
Елхово
Ямбол
27 182
Стралджа
Ямбол
22 846
„Тунджа“
Ямбол
27 514
Ямбол
Ямбол
138 582
ОБЩО:
 
12 207 968

 
7603