Президент на Републиката
брой: 89, от дата 16.10.2020 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.10


Указ № 211 за освобождаване на Александър Андреев Андреев като член на Централната избирателна комисия, считано от 9 октомври 2020 г.

 

УКАЗ № 211
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс
ПОСТАНОВЯВАМ:
Освобождавам Александър Андреев Андреев като член на Централната избирателна комисия, считано от 9 октомври 2020 г.
Издаден в София на 12 октомври 2020 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Десислава Ахладова
7544