Президент на републиката
брой: 33, от дата 15.4.2005 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 52 за освобождаване на генерал Михо Димитров Михов от длъжността съветник на върховния главнокомандващ на въоръжените сили по военната сигурност

 

УКАЗ № 52
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Освобождавам генерал Михо Димитров Михов от длъжността съветник на върховния главнокомандващ на въоръжените сили по военната сигурност.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 30 март 2005 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Симеон Сакскобургготски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Антон Станков
16279