Народно събрание
брой: 81, от дата 15.9.2020 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията

 

РЕШЕНИЕ
за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4, ал. 1 от Закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията
РЕШИ:
1. Отпуска държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията пожизнено в размер на 700 лв. месечно на Антраник Шаварш Арабаджиян (Астор), Димитър Георгиев Коруджиев, Ивайло Димитров Балабанов и Янко Христов Миладинов за изключителните им постижения и за цялостния им принос в областта на културата.
2. Възлага изпълнението на решението на министъра на културата.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 10 септември 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
6830