Президент на Републиката
брой: 78, от дата 4.9.2020 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.1


Указ № 180 за назначаване на Петър Димитров Андонов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индонезия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Малайзия със седалище в Джакарта, Република Индонезия

 

УКАЗ № 180
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Петър Димитров Андонов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индонезия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Малайзия със седалище в Джакарта, Република Индонезия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 27 август 2020 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
6627