Президент на Републиката
брой: 68, от дата 31.7.2020 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 150 за награждаване на Иван Димитров Терзиев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие

 

УКАЗ № 150
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Награждавам Иван Димитров Терзиев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие за особено значимите му заслуги в областта на културата.
Издаден в София на 22 юли 2020 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
5516