Софийски градски съд   София
брой: 62, от дата 14.7.2020 г.   Неофициален раздел / СЪДИЛИЩАстр.223


вписване в регистъра на политическите партии при Софийския градски съд по ф.д. № 6/2020 г. политическа партия с наименование: „Има такъв народ“

 

Софийският градски съд на основание чл. 15, ал. 1 ЗПП вписва в регистъра на политическите партии при Софийския градски съд по ф.д. № 6/2020 г. политическа партия с наименование: „Има такъв народ“, със седалище и адрес на управление София, ул. Одрин № 70, ет. 7, ап. 18. Вписва устав на партията, приет на учредително събрание на 16.02.2020 г. Постановява вписване на ръководни органи, както следва: национални: Национална конференция; Национален съвет; Изпълнителен съвет; председател; главен секретар; Арбитражно-контролна комисия; териториални: областен координатор; общинско събрание; общински координатор. Постановява вписване на Изпълнителен съвет на партията в състав от 7 членове, както следва: Станислав Тодоров Трифонов; Тошко Йорданов Хаджитодоров; Ивайло Ванев Вълчев; Виктория Димитрова Василева; Драгомир Стефанов Петров; Филип Маринов Станев; Александър Николов Вълчев. Постановява вписване на Арбитражно-контролна комисия в състав от 7 членове, както следва: Иво Георгиев Атанасов; Александър Викторов Рашев; Пламен Иванов Данаилов; Андрей Николаев Михайлов; Пламен Николов Николов; Филип Петров Попов; Румен Тодоров Попов. Партията се представлява от председателя Станислав Тодоров Трифонов.
5137