Президент на Републиката
брой: 48, от дата 26.5.2020 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 96 за награждаване на проф. Невена Костова Цачева с орден „Св. св. Кирил и Методий“ втора степен

 

УКАЗ № 96
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Награждавам проф. Невена Костова Цачева с орден „Св. св. Кирил и Методий“ втора степен за приноса й за утвърждаване и развитие на медицинското образование.
Издаден в София на 15 май 2020 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
3746