Президент на Републиката
брой: 35, от дата 10.4.2020 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.1


Указ № 77 за пренасрочване на насрочени частични и нови избори за кметове

 

УКАЗ № 77
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
1. Във връзка с чл. 463, ал. 5 от Изборния кодекс пренасрочвам от 14 юни 2020 г. на 27 септември 2020 г. насрочените частични избори за кметове с посочените по-долу укази, както следва:
– Указ № 20 от 6 февруари 2020 г. (ДВ, бр. 13 от 2020 г.) за кмет на кметство Къпиновци, община Исперих, област Разград;
– Указ № 21 от 6 февруари 2020 г. (ДВ, бр. 13 от 2020 г.) за кмет на кметство Бозвелийско, община Провадия, област Варна;
– Указ № 22 от 6 февруари 2020 г. (ДВ, бр. 13 от 2020 г.) за кмет на кметство Соколаре, община Бяла Слатина, област Враца;
– Указ № 28 от 13 февруари 2020 г. (ДВ, бр. 15 от 2020 г.) за кмет на кметство Карлуково, община Луковит, област Ловеч;
– Указ № 36 от 21 февруари 2020 г. (ДВ, бр. 17 от 2020 г.) за кмет на кметство Брезен, община Ардино, област Кърджали;
– Указ № 37 от 21 февруари 2020 г. (ДВ, бр. 17 от 2020 г.) за кмет на кметство Соколино, община Момчилград, област Кърджали;
– Указ № 40 от 24 февруари 2020 г. (ДВ, бр. 18 от 2020 г.) за кмет на кметство Киченица, община Разград, област Разград;
– Указ № 41 от 24 февруари 2020 г. (ДВ, бр. 18 от 2020 г.) за кмет на кметство Изворище, община Бургас, област Бургас;
– Указ № 64 от 18 март 2020 г. (ДВ, бр. 25 от 2020 г.) за кмет на община Септември, област Пазарджик;
– Указ № 65 от 18 март 2020 г. (ДВ, бр. 25 от 2020 г.) за кмет на кметство Брягово, община Първомай, област Пловдив;
– Указ № 66 от 18 март 2020 г. (ДВ, бр. 25 от 2020 г.) за кмет на кметство Аканджиево, община Белово, област Пазарджик;
– Указ № 67 от 18 март 2020 г. (ДВ, бр. 25 от 2020 г.) за кмет на кметство Славяново, община Попово, област Търговище.
2. Във връзка с чл. 465, т. 5 и чл. 466 от Изборния кодекс пренасрочвам от 14 юни 2020 г. на 27 септември 2020 г. насрочените нови избори за кметове с посочените по-долу укази, както следва:
– Указ № 39 от 24 февруари 2020 г. (ДВ, бр. 18 от 2020 г.) за кмет на кметство Тенево, община „Тунджа“, област Ямбол;
– Указ № 46 от 27 февруари 2020 г. (ДВ, бр. 19 от 2020 г.) за кмет на кметство Карагеоргиево, община Айтос, област Бургас.
Издаден в София на 7 април 2020 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
2899