Президент на Републиката
брой: 32, от дата 3.4.2020 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 76 за назначаване на капитан I ранг Велко Петров Велков на длъжността командир на флотилия бойни и спомагателни кораби и удостояването му с висше офицерско звание „флотилен адмирал“

 

УКАЗ № 76
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 19, т. 4, чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
1. Назначавам капитан I ранг Велко Петров Велков на длъжността командир на флотилия бойни и спомагателни кораби.
2. Удостоявам капитан I ранг Велко Петров Велков с висше офицерско звание „флотилен адмирал“.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 30 март 2020 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
2803