Президент на Републиката
брой: 32, от дата 3.4.2020 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 75 за освобождаване на вицеадмирал Емил Василев Ефтимов от длъжността заместник-началник на отбраната, назначаването му на длъжността началник на отбраната и удостояването му с висше офицерско звание „адмирал“

 

УКАЗ № 75
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 19, т. 4, чл. 146, т. 1 и чл. 83, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
1. Освобождавам вицеадмирал Емил Василев Ефтимов от длъжността заместник-началник на отбраната.
2. Назначавам вицеадмирал Емил Василев Ефтимов на длъжността началник на отбраната.
3. Удостоявам вицеадмирал Емил Василев Ефтимов с висше офицерско звание „адмирал“.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 30 март 2020 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
2802