Президент на Републиката
брой: 31, от дата 1.4.2020 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 72 за награждаване на г-н Марян Гьорчев – извънреден и пълномощен посланик на Република Северна Македония в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен

 

УКАЗ № 72
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Награждавам г-н Марян Гьорчевизвънреден и пълномощен посланик на Република Северна Македония в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен за големите му заслуги и принос за развитието на отношенията и сътрудничеството между Република България и Република Северна Македония.
Издаден в София на 25 март 2020 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър на външните работи: Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
2751