Президент на Републиката
брой: 22, от дата 13.3.2020 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 53 за назначаване на Красимир Димитров Стефанов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Южна Африка, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Ботсуана със седалище в Претория, Южна Африка

 

УКАЗ № 53
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Красимир Димитров Стефанов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Южна Африка, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Ботсуана със седалище в Претория, Южна Африка.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 9 март 2020 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
2377