Президент на Републиката
брой: 19, от дата 6.3.2020 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.5


Указ № 46 за насрочване на нов избор за кмет на кметство Карагеоргиево, община Айтос, област Бургас, на 14 юни 2020 г.

 

УКАЗ № 46
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 465, т. 5 и чл. 466 от Изборния кодекс
ПОСТАНОВЯВАМ:
Насрочвам нов избор за кмет на кметство Карагеоргиево, община Айтос, област Бургас, на 14 юни 2020 г.
Издаден в София на 27 февруари 2020 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
2157