Министерски съвет
брой: 19, от дата 6.3.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.14


Решение № 127 от 28 февруари 2020 г. за промени на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса

 

РЕШЕНИЕ № 127 ОТ 28 ФЕВРУАРИ 2020 Г.
за промени на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса
На основание чл. 10, ал. 3 от Закона за пътищата
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. В приложение № 2 към т. 2 от Решение № 959 на Министерския съвет от 2018 г. за утвърждаване на Списък на републиканските пътища, за приемане на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса, и за определяне на съоръжение, за което се събира такса по чл. 10, ал. 4 от Закона за пътищата за ползване на отделно съоръжение по републиканските пътища (ДВ, бр. 3 от 2019 г.), се правят следните изменения:
а) в раздел III „Пътища втори клас“, ред „18 Околовръстен път София“ се заличава;
б) в раздел IV „Пътища трети клас“, ред „189 Ок.п. София – Банкя“ се заличава;
в) раздел „Забележка“ се изменя така:
Забележка. Такса за ползване на пътна инфраструктура (винетна такса) не се заплаща за участъците от републиканските пътища, попадащи в границите на населените места, трайно обозначени със знаци Д11 и Д12, а също така за обходните и околовръстните пътища, попадащи в границите на населените места, както и за следните участъци от републиканските пътища, попадащи на територията на:
1. Столична община:

№ по ред
Номер на път и наименование
Наименование на участъка от републиканския път
Километрично положение
Област
1.
А-6 „Европа“ Граница Сърбия – София
Северна скоростна тангента
от км 49+500 до км 65+900
Сф
2.
Път I-1 Граница Румъния – о.п. Видин – Димово – Ружинци – Белотинци – о.п. Монтана – о.п. Враца – Мездра – Ботевград – Горни Богров – ок.п. София – Даскалово – о.п. Дупница – о.п. Благоевград – о.п. Симитли – Кресна – Кулата – граница Гърция
Кръстовище с път SOF2050 – Яна – Горни Богров – Долни Богров – ок.п. София
от км 232+660 до км 246+635
Сф
гр. София – Владая
от км 276+162 до км 281+061
3.
Път I-8 Граница Сърбия – Калотина – Драгоман – ок.п. София – о.п. Ихтиман – Костенец – Белово – Пазарджик – Пловдив – Поповица – о.п. Хасково – Харманли – Любимец – Свиленград – Капитан Андреево
Божурище – ок.п. София
от км 46+432 до км 48+674
Сф
4.
Път II-16 (Мездра – Ботевград) – Ребърково – Елисейна – Своге – ок.п. София
Нови Искър – ок.п. София
от км 81+200 до км 81+940
Сф
5.
Път II-81 Ок.п. София – Петрохан – о.п. Берковица – Благово – о.п. Монтана – Лом
ок.п. София – с. Волуяк
от км 0+000 до км 1+850
Сф
6.
Път II-82 Костенец – Радуил – Боровец – Самоков – Панчарево – ок.п. София
Долни Пасарел – Кокаляне
от км 66+884 до км 80+271
Сф
Панчарево – ок.п. София
от км 83+990 до км 86+100
7.
Път III-181 Ок.п. София – Бистрица – Железница – Ковачевци – Поповяне – (Алино – Долна Диканя)
ок.п. София – Бистрица – Железница – разклон за с. Плана
от км 0+000 до км 15+187
Сф
8.
Път III-802 (Калотина – ок.п. София) – Банкя – Дивотино – Перник
Път I-8 – Банкя
от км 0+000 до км 5+000
Сф
Банкя, кв. Михайлово до кръстовище с път SOF3004
от км 13+097 до км 13+954
9.
Път III-1801 ок.п. София – кв. Суходол – Мало Бучино – Големо Бучино – Перник (кв. Мошино)
ок.п. София – кв. Суходол – Мало Бучино
от км 0+000 до км 5+908
Сф

2. Община Варна

№ по ред
Номер на път и наименование
Наименование на участъка от републиканския път
Километрично положение
Област
1.
А-2 „Хемус“ София – Ботевград – Шумен – Девня – Варна
п.в. Летище – гр. Варна
от км 422+686 до км 425+500
Вн
2.
I-2 Граница Румъния – Русе – Цар Калоян – о.п. Разград – о.п. Шумен – Девня – Варна
Кръстовище с местен път 32278.44.315 – кръстовище с път VAR1080 – гр. Варна
от км 192+741 до км 197+210
Вн
3.
I-9 Граница Румъния – Дуранкулак – Шабла – о.п. Kаварна – Балчик – Оброчище – Кранево – Златни пясъци – Св. св. Константин и Елена – Варна – Старо Оряхово – Обзор – о.п. Слънчев бряг – Бургас – Маринка – Звездец – о.п. Малко Търново – граница Турция
Зона за обратен завой на път I-9 – к.к. Златни пясъци – к.к. Св. св. Константин и Елена – гр. Варна
от км 86+175 до км 100+137
Вн
кв. Аспарухово – разклон за местността Кантара
от км 116+188 до км 119+210
4.
III-902 Оброчище – Кичево – („Свети Константин“ – Варна)
Разклон за СО „Добрева чешма“ – Варна
от км 19+929 до км 23+000
Вн
5.
III-2008 (Девня – Варна) – кв. Повеляново – Езерово – Варна
с. Казашко – гр. Варна
от км 18+863 до км 22+956
Вн
6.
III-9004 Варна – Белослав – Разделна – Падина – Житница – (Провадия – Дългопол)
гр. Варна – с. Константиново
от км 0+688 до км 9+834
Вн

В текста са използвани следните съкращения: ок.п. – околовръстен път; о.п. – обходен път; п.к. – пътно кръстовище; п.в. – пътен възел; ГПП – Граничен полицейски пост; Бл – област Благоевград; Бс – област Бургас; Вн – област Варна; ВТ – област Велико Търново; Вд – област Видин; Вр – област Враца; Гб – област Габрово; Дб – област Добрич; Кн – област Кюстендил; Кж – област Кърджали; Лч – област Ловеч; Мн – област Монтана; Пз – област Пазарджик; Пк – област Перник; Пл – област Плевен; Пд – област Пловдив; Рз – област Разград; Рс – област Русе; Сс – област Силистра; Сл – област Сливен; См – област Смолян; СО – Софийска област; Сф – област София; СЗ – област Стара Загора; Тщ – област Търговище; Хс – област Хасково; Ш – област Шумен; Яб – област Ямбол.“
2. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
2127