Президент на Републиката
брой: 11, от дата 7.2.2020 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.11


Указ № 17 за назначаване на Петър Димитров Андонов – извънреден и пъл­-номощен посланик на Република България в Република Индонезия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Демократична република Източен Тимор със седалище в Джакарта, Република Индонезия

 

УКАЗ № 17
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Петър Димитров Андонов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индонезия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Демократична република Източен Тимор със седалище в Джакарта, Република Индонезия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 31 януари 2020 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
1266