Народно събрание
брой: 10, от дата 4.2.2020 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Решение по предложение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България

 

РЕШЕНИЕ
по предложение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България
Народното събрание на основание чл. 89 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Отхвърля предложението за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Бойко Борисов заради провал на политиката в областта на околната среда и водите.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 29 януари 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
1229