Президент на Републиката
брой: 9, от дата 31.1.2020 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.18


Указ № 6 за награждаване на проф. Соня Рув-Увалиева с орден „Мадарски конник“ първа степен

 

УКАЗ № 6
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Награждавам проф. Соня Рув-Увалиева с орден „Мадарски конник“ първа степен за нейния принос за развитието и укрепването на двустранните отношения между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.
Издаден в София на 24 януари 2020 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър на външните работи: Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
1145