Президент на Републиката
брой: 9, от дата 31.1.2020 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.18


Указ № 5 за награждаване на г-н Штефан Горда – извънреден и пълномощен посланик на Република Молдова в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен

 

УКАЗ № 5
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Награждавам г-н Штефан Горда – извънреден и пълномощен посланик на Република Молдова в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен за неговия принос за укрепването и развитието на двустранните отношения.
Издаден в София на 24 януари 2020 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър на външните работи: Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
1144