Президент на Републиката
брой: 9, от дата 31.1.2020 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.18


Указ № 8 за награждаване на проф. д-р Владимир Спасов Гетов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ втора степен

 

УКАЗ № 8
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Награждавам проф. д-р Владимир Спасов Гетов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ втора степен за големите му заслуги в областта на образованието и науката и за развитието на сътрудничеството в академичната област между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.
Издаден в София на 24 януари 2020 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
1142