Президент на Републиката
брой: 7, от дата 24.1.2020 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 4 за назначаване на Румен Петров Петров – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Алжирската демократична и народна република, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Мали със седалище в Алжир, Алжирската демократична и народна република

 

УКАЗ № 4
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Румен Петров Петров – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Алжирската демократична и народна република, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Мали със седалище в Алжир, Алжирската демократична и народна република.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 16 януари 2020 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

936