Президент на Републиката
брой: 67, от дата 23.8.2019 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 208 за назначаване на Маринела Милчева Петкова – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Социалистическа република Виетнам, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Лаоската народнодемократична република със седалище в Ханой, Социалистическа република Виетнам

 

УКАЗ № 208
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Маринела Милчева Петкова – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Социалистическа република Виетнам, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Лаоската народнодемократична република със седалище в Ханой, Социалистическа република Виетнам.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 19 август 2019 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
6660