Президент на Републиката
брой: 62, от дата 6.8.2019 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.10


Указ № 191 за назначаване на Маринела Милчева Петкова – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Социалистическа република Виетнам, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Камбоджа със седалище в Ханой, Социалистическа република Виетнам

 

УКАЗ № 191
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Маринела Милчева Петкова – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Социалистическа република Виетнам, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Камбоджа със седалище в Ханой, Социалистическа република Виетнам.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 30 юли 2019 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
6179