Президент на Републиката
брой: 62, от дата 6.8.2019 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.10


Указ № 179 за назначаване на Елеонора Димитрова Димитрова – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Демократична социалистическа република Шри Ланка със седалище в Делхи, Република Индия

 

УКАЗ № 179
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Елеонора Димитрова Димитрова – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Демократична социалистическа република Шри Ланка със седалище в Делхи, Република Индия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 26 юли 2019 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
6139